Sökning: "personsäkerhet Fire safety evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden personsäkerhet Fire safety evaluation.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk Riskvärdering av Sjötelegrafen köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emelie Eklöf; Marcus Larsson; Hanna Dagsgård; Leyla Babayan; [2016]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; brand; utrymning; köpcentrum; brandsäkerhet; sprinkler; simulering; statistik; personsäkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sjötelegrafen Köpcentrum is a shopping mall located in Nynäshamn, Sweden. To examine the evacuation conditions in case of fire at Sjötelegrafen, a fire safety evaluation has been conducted. The report presents two dimensioning fire scenarios that are seen as representative for the shopping mall, these are fire in ICA Maxi and fire in Jysk. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Patrik Gustafsson; Joel Hellbe; Eric Johansson; Anders Olsson; [2016]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; travbana; utrymning; Sundbyholm; kritiska förhållanden; FDS; Pathfinder; känslighetsanalys.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys. LÄS MER