Sökning: "personsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet personsäkerhet.

 1. 1. Personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar : Inledande undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sanna Hagerud; [2019]
  Nyckelord :Electrical safety; flooding; low voltage distribution; Elsäkerhet; översvämning; lågspänningsanläggningar;

  Sammanfattning : Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i artikeldatabaser. LÄS MER

 2. 2. Personsäkerhet på byggarbetsplatser : Minimering och förebyggande av fallolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggbranschen; olyckor; fall; arbetsmiljöplan; fallskydd; arbetsmiljö; skyddsrond; arbetsberedning;

  Sammanfattning : The construction industry belongs to the one of the most accident- affected industries in Sweden. The most common accident risk on the construction site is fall. It’s important to find out in an early stage which risks are on the construction site and how they can be minimized and prevented. LÄS MER

 3. 3. Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cecilia Gerlitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att på ett noggrannt sätt kunna beräkna felströmmar är det viktigt att ha kännedom om plus-, minus- och nollföljdsimpedansen hos alla komponenter i elnätet. Transformatorer är en nyckelkomponent i elnätet och är därför inget undantag. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER