Sökning: "personsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet personsäkerhet.

 1. 1. AI-vision som tillämpning i en stålindustri : Med inriktning på objektdetektering & bildklassificering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Wenger; [2020]
  Nyckelord :AI-vision; Artificial intelligence; Deep learning; Object detection; Image classification; AI-vision; Artificiell intelligens; Djupinlärning; Objektdetektering; Bildklassificering;

  Sammanfattning : I takt med att industri 4.0 sveper över dagens industrier så utvecklas tillämpningsområden inom artificiell intelligens (AI). En relativt nyfunnen tillämpning som vanligen benämns AI-vision eller Computer-vision, inom detta arbete har benämningen AI-vision valts. LÄS MER

 2. 2. Vegetationsbrand – tillgänglighet och personskaderisker vid släckningsarbete identifierade med GIS : Fallstudie i Arvika kommun

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Levein; [2020]
  Nyckelord :Wildfire; fire tendency; accessibility; personal injury risk; raster analysis; weighted overlay; Vegetationsbrand; brandbenägenhet; tillgänglighet; personskaderisk; rasteranalys; weighted overlay;

  Sammanfattning : Fler vegetationsbränder förväntas framöver i Sverige som följd av temperaturökning och förändrat nederbördsmönster. För att distribuera resurser effektivt vid ett släckningsarbete i vegetation kan information som tillgänglighet och brandbenägenhet vara önskvärt. LÄS MER

 3. 3. Personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar : Inledande undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sanna Hagerud; [2019]
  Nyckelord :Electrical safety; flooding; low voltage distribution; Elsäkerhet; översvämning; lågspänningsanläggningar;

  Sammanfattning : Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i artikeldatabaser. LÄS MER

 4. 4. Personsäkerhet på byggarbetsplatser : Minimering och förebyggande av fallolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggbranschen; olyckor; fall; arbetsmiljöplan; fallskydd; arbetsmiljö; skyddsrond; arbetsberedning;

  Sammanfattning : The construction industry belongs to the one of the most accident- affected industries in Sweden. The most common accident risk on the construction site is fall. It’s important to find out in an early stage which risks are on the construction site and how they can be minimized and prevented. LÄS MER

 5. 5. Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cecilia Gerlitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att på ett noggrannt sätt kunna beräkna felströmmar är det viktigt att ha kännedom om plus-, minus- och nollföljdsimpedansen hos alla komponenter i elnätet. Transformatorer är en nyckelkomponent i elnätet och är därför inget undantag. LÄS MER