Sökning: "personskada"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet personskada.

 1. 1. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
  Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Hannerstål; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; risk; förhöjd risk; riskskada; PFAS; Loss of chance; skadeståndsersättning; lagstiftning; skadeståndsberäkning; personskada;

  Sammanfattning : This thesis critically examines recent developments in Swedish tort law, regarding compensability of an elevated risk of future harm as a distinct injury in itself. The theme of the study is based upon a recent ruling by the Swedish Supreme Court on December 5, 2023, marking the first instance of Swedish legal scrutiny on the concept of elevated risks as compensable injuries. LÄS MER

 3. 3. ATT MEDVETANDEGÖRA AKTIVITETSFÖRMÅGAN EFTER STROKE En kvalitativ studie med arbetsterapeuter inom primärvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eric Svensson; Peter Rinhammar; [2023-06-22]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Strokerehabilitering; Medvetenhet; Självförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en form av förvärvad hjärnskada och orsakas av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Som följd efter stroke är det inte ovanligt att personer får nedsatt medvetenhet kring sin aktivitetsförmåga vilket påverkar personens möjlighet att vara delaktig i aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Slagkraft och tryckkraft från friktionsbaserat hängande conveyor-system

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Johnsson; Oliwer Larsson; [2023]
  Nyckelord :Conveyor-system; Slagkraft; Tryckkraft;

  Sammanfattning : Mål: En rapport har utförts för att undersöka om vad den aktuella slagkraften samt tryckkraft är från OCS två overhead conveyor-system, OCS 150 och OCS 500. Slagkraften uppmättes för att kartlägga en av de krafter som genereras från systemets olika kombinationer av fjädrar, vikt och hastighet. LÄS MER

 5. 5. Undantag som ger ersättning till nära anhöriga vid tredjemansskador

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erika Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Tredjeman; tredjemansskada; särskilt nära anhöriga; personskada; skadestånd;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att undersöka vad som klassas som tredjemansskada samt vilka som kan anses vara särskilt nära anhöriga till den skadelidande. Vidare undersöks det vilka förutsättningar ersättning kan utges vid tredjemansskada. LÄS MER