Sökning: "personskildring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet personskildring.

 1. 1. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 2. 2. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER

 3. 3. Det syns inte på utsidan, men det känns på insidan : En kvalitativ litteraturanalys om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Sjödelius; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; depression; young carers; attachment; parentification; resilience; När mammas tankar ändrade färg; Mammas hår; När Åkes mamma glömde bort; psykisk ohälsa; depression; barn som anhörig; anknytning; föräldrafiering; motståndskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it can be applied in the pre-school activities. LÄS MER

 4. 4. Hur flickor och pojkar framställs i bilderboken : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erica Jensen; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; genus; genussystem; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of my study was to investigate how girls and boys are produced in the picture book, to contribute knowledge about gender in children's literature but also to see what gender images the children meet through the picture book. To find that out, I chose to analyze four picture books between 2013-2016 because it would probably describe how girls and boys are seen today. LÄS MER

 5. 5. Gnaget i magen : En analys av barns skuld och skuldkänslor som motiv i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Wahlborg; [2018]
  Nyckelord :Skuld; känslor; bilderbok; ikonotext; boksamtal; undervisning;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras bilderböckerna Malte modig och Glitterhästen (2015) av Karin Jacov, Kriget (2014) av Gro Dahle, Alfons och odjuret (2007) av Gunilla Bergström, Oj då! Men det var inte jag (2007) av Lauren Child, samt Tjuv-Solvej (2003) av Åsa Karsin. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barns skuld och skuldkänslor skildras som motiv i bilderböckerna. LÄS MER