Sökning: "perspective analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 10514 uppsatser innehållade orden perspective analysis.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 3. 3. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Karin Nutti Pilflykt; [2022]
  Nyckelord :marklavskartering; rennäring; skogsbruk; Cladonia;

  Sammanfattning : Since the 1950s, clear-cutting has been the dominant way of managing the Swedish forest. This has resulted in even aged forests and denser stands that have a negative impact on the distribution of terrestrial lichens. LÄS MER

 4. 4. La zorra promiscua y el zorro astuto - Un estudio sobre construcciones metafóricas de género en palabras de animales

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Joanna Steffansson; [2022]
  Nyckelord :metáforas conceptuales; metáforas animales; critica feminista del lenguaje; sexismo lingüístico; encuesta; genero; conceptual metaphors; animal metaphors; feminist critique of language; linguistic sexism; survey; gender; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente investigación examina las metáforas de palabras de animales en la vida cotidiana, con el fin de problematizar construcciones de género. El estudio llega a la conclusión que la mayoría de las metáforas estudiadas discriminan o/y subordinan a la mujer. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnaden efter en stroke : En allmän litteraturöversikt utifrån vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Ekström; [2022]
  Nyckelord :independent; nursing; nursing staff; relationship; stroke; omvårdnad; relation; självständighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett vanligt förekommande fenomen både nationellt och internationellt. Patienters beskriver ett missnöje över vissa delar av omvårdnaden när det kommer till problematik efter en stroke. Lagar och styrdokument förtydligar vårdpersonalens ansvar och skyldigheter vid omvårdnad och patienters egenvård betonas. LÄS MER