Sökning: "perspective narrative"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden perspective narrative.

 1. 1. The invocation of X

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Bothén; [2019-07-15]
  Nyckelord :Textil; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textiles, history, cross stitch, embroidery, samplers.... LÄS MER

 2. 2. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 4. 4. Literature Review of Mass Shooters' Motivations. Intersectional Perspective

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zaharina Evstatieva; [2019]
  Nyckelord :Criminology;

  Sammanfattning : The crimes of mass shooting have occurred with more frequency and regularity over the last ten years. The literature has included many new studies using intersectional analysis that promise a new approach to analysing the motivations of mass shooters. LÄS MER

 5. 5. "Vi som överlevt helvetet" : Kvinnor i missbruk berättar om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alva Larsson; [2019]
  Nyckelord :våldsutsatthet; kvinnor; missbruk; stöd; berättelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Violence against women with experience of substance abuse is a complex issue where both violence and substance abuse aggravate each other, creating social situations difficult to break up from. Social services tend only to categorise these women as substance abusers, concealing their status as victims of violence and leading to inadequate support. LÄS MER