Sökning: "perspektiv på historien svar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden perspektiv på historien svar.

 1. 1. Interkulturell kompetens i historieundervisning – En inkörsport till elevernas egen historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Ljungqvist; Johannes Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiekultur; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Motivation; Mångkultur; Interkultur; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärares interkulturella kompetenser har betydelse för den bedrivna historieundervisningen utifrån ett motivationsperspektiv. Nyfikenhet kring hur lärare använder sig av sin interkulturella kompetens för att väcka elevernas motivation för historieämnet drev fram idén för studien. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i läroböcker utgivna år 1979-2012 : En komparativ läroboksanalys med ett perspektiv på problemlösning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Vallin Engström; [2017]
  Nyckelord :mathematics; problem solving; problem solving ability; textbook; textbook analysis; matematik; problemlösning; problemlösningsförmåga; lärobok; läroboksanalys;

  Sammanfattning : According to research, problem solving is one of mathematics most important content, since teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of mathematics. At the same time, research shows that through history and even today, the majority of mathematics education consists of students working individually with information in the textbook that deals with methodology. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors historia: mer än vårt kön : En intersektionell studie över tidskriften Historiskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Caroline Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :gender history; intersectionality; ethnicity; class; sexuality; genushistoria; intersektionalitet; etnicitet; klass; sexualitet;

  Sammanfattning : There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it comes to the representation of men and women. They are characterized by male perspective, where women as individuals and in groups are unapparent. LÄS MER

 4. 4. "...det var bättre än teater, vanlig teater." : En receptionsstudie av den unga publikens upplevelser av sin delaktighet i mobiltelefondramat Antigones dagbok

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Manilla Ernst; [2015]
  Nyckelord :Barnkultur; barnperspektiv; barns perspektiv; barnteater; delaktighet; digital teknik; förförståelse; hermeneutik; scenkonst; reception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken delaktighet RATS Teater erbjuder sin publik i mobiltelefondramat Antigones dagbok och vidare visa på hur publiken förvaltar denna delaktighet under föreställningstillfället.I uppsatsens första del görs en semiotisk tolkning av föreställningens visuella och audiella teckengrupper. LÄS MER

 5. 5. Mörkt Kulturarv : En analys av Armémuseums basutställning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sanna Ekström Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Dark Heritage; War; Exhibition; Difficult object; Army Museum; Mörkt Kulturarv; Krig; Utställning; Svåra objekt; Armémuseum;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att få svar på hur Armémuseum i Stockholm representerar temat krig i basutställningen och hur museipersonalen förhåller sig till denna representation. Jag önskade även veta vad för sorts kulturarv Armémuseums anställda ansåg vara problematiskt att presentera. LÄS MER