Sökning: "perspektivanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet perspektivanalys.

 1. 1. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
  Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER

 3. 3. Perspektivanalys - psykisk ohälsa unga : Hur konstruerar Socialstyrelsen psykisk ohälsa hos unga i sina offentliga dokument? Finns det andra perspektiv att se på psykisk ohälsa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Madeleine Stadig; Tove Englund; [2018]
  Nyckelord :Social constructivism; perspective analysis; gender; individualisation; mental illness young people; socialkonstruktivism; perspektivanalys; genus; individualisering; psykisk ohälsa unga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to research Socialstyrelsens constructions of mental illness with young people. With chosen documents from Socialstyrelsens website, the study has been performed as a perspectiveanalysis and has contributed to problematise and reflect on how problems such as mental illness appear. LÄS MER

 4. 4. Det sociala arbetets konstruktion i mindfulnessforskning : En perspektivanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Aurora Ziman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Social work; mindfulness; meditation; social constructionism; perspective analysis; socialt arbete; socialkonstruktionism; perspektivanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mindfulness is an increasingly popular social work intervention. The aim of this study was to examine how the social problems addressed by mindfulness are framed and how the nature and goals of social work are constructed in the latest mindfulness research from 2017 onwards. LÄS MER

 5. 5. När det inte finns någon diagnos : En kvalitativ studie om hur behandlare konstruerar sexmissbruk som problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johann Hökson; Marcus Olivi; [2018]
  Nyckelord :sexual addiction; hypersexuality; porn-addiction; perspective analysis; socialconstruction; Sexmissbruk; hypersexualitet; pornografimissbruk; perspektivanalys; socialkonstruktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how clinical therapists of sexual addiction in Sweden construct sexual addiction as a problem. The data in this study was obtained from eight interviews with people who works as clinical therapists. The data then got analysed through perspective analysis. LÄS MER