Sökning: "perspektivbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet perspektivbyte.

 1. 1. Faktorer som leder till framgång i tjänstedesignprojekt : Projektmedlemmar från offentlig verksamhet beskriver

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Larson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; framgångsfaktorer i tjänstedesignprojekt; offentlig verksamhet; projektframgång;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige har framtida utmaningar med att upprätthålla och leverera välfärdstjänster. Befolkningen ökar men antal personer i arbetsför ålder minskar. Därför behöver offentlig verksamhet effektivisera de tjänster som erbjuds befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Kreativa metoders funktion i grupphandledning : En intervjustudie med fem handledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Marklund; [2020]
  Nyckelord :Kreativ; metod; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker reflektion genom att man tränar handling. LÄS MER

 3. 3. Inkludering : Var läggs ansvaret för elevers skolsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Forsgren; Mari Uusmann Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; språk-; läs-; och skrivsvårigheter; tillgängliga lärmiljöer; förändringsarbete; intervjustudie; speciallärarens roll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa uppsats syftar till att undersöka hur olika yrkesroller inom skolans värld definierar och upplever inkludering och var läggs ansvaret för elevers skolsvårigheter. Uppsatsen fokuserar på inkluderingsbegreppet, elevers lärmiljöer och förändringsarbetet i skolan, vilka också är våra tre huvudteman. LÄS MER

 4. 4. Handledning som specialpedagogisk insats : En studie om verksamhetsbesök med reflekterande samtal som handledningsmodell i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Holmquist; [2016]
  Nyckelord :Handledningsmodell; handledning; perspektivbyte; ”reflekterande samtal”; relationer;

  Sammanfattning : Syfte: är att undersöka handledning som specialpedagogisk insats i en förskolekontext på två förskolor i en mellanstor kommun, utifrån handledningsmodellen "verksamhetsbesök med reflekterande samtal". Studien avser undersöka vad handledningsmodellen kan innebära utifrån pedagoger, förskolechefer och specialpedagogers beskrivningar, hur verksamhetsbesök med reflekterande samtal kan upplevas av de samma, samt vilken utveckling pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger upplever har skett i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Nya perspektiv på Historiska Museet? : Historiska museets metoder för att lägga till nya perspektiv iutställningsverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Bondeson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har Historiska Museets utställningsverksamhet undersökts och jag finner att degenom perspektivbyte vill ge makt åt besökarna och att betona samtal, dialog och på så sätt förhandling.I arbetet med utställningen History Unfolds försöker Historiska museet bryta med dentraditionella museiverksamheten. Detta görs bl.a. LÄS MER