Sökning: "perspektivmarkörer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet perspektivmarkörer.

 1. 1. Det Kandriska språket : Rösternas uttryck i Mare Kandres roman Aliide, Aliide

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Stjernfeldt; [2016]
  Nyckelord :Mare Kandre; stilistik; perspektiv; dialogism; interpunktion; rekontextualisering;

  Sammanfattning : I Mare Kandres genombrottsroman Aliide, Aliide (1991) lyfts ofta det starka inifrånperspektivet fram som ett karakteristiskt stildrag, även om romanen berättas utifrån tredje person. Denna stilistiska undersökning analyserar rösternas uttryck i syfte att erbjuda en mer detaljerad och djupgående förståelse för Kandres komplexa berättarteknik, och fokuserar huvudsakligen på att klarlägga ett systematiskt mönster över hur Kandre låter huvudkaraktären Aliide komma till tals. LÄS MER

 2. 2. Drabbade eller påverkade? Jämförande analys av semantiska och stilistiska språkliga skillnader i en tillbakaöversatt artikel om miljörätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lovisa Dragstedt; [2011-01-19]
  Nyckelord :Översättning; tillbakaöversättning; argumenterande artikel; verbuttryck; satskonnektorer;

  Sammanfattning : I denna uppsats gör jag en tillbakaöversättning av en svensk artikel, som är överfördtill engelska, och jämför sedan de två svenska texterna för att uppmärksamma demest frekventa språkliga skillnaderna som är av vikt för textens innehåll ochfunktion. I enlighet med artikelns argumenterande stil, som bygger på värdsligafakta, ägnas diskussion åt skiftningarna i verbuttryckens stilnivå, värdeladdning ochinnebörd, samt de bortfall och tillägg som uppstått, och som mestadels rör satskonnektoreroch kulturella aspekter. LÄS MER