Sökning: "persuasive technology"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden persuasive technology.

 1. 1. Employing gamification to support sustainable food consumption : Analysis and Redesign of the Too Good To Go mobile app

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Thu Huong Nguyen; [2020]
  Nyckelord :consumer food waste; food interaction; persuasive design; green consumption; green design; green food technology; behavioral change; behavioral intervention; gamification; behavioral design; green gamification;

  Sammanfattning : An estimated 1.3 billion tons of food is lost or wasted every year, adding to the growing problem of CO2 emissions and global warming. Consequently, there is an urgent need to address this issue. LÄS MER

 2. 2. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER

 3. 3. Persuasive Technology for Appealing to the Motivation of Chinese for Garbage Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dingxu Bai; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of garbage is rapidly increasing in China  nowadays, which has led to severe environmental  problems. Garbage recycling is imperative in dealing with the problem and garbage classification plays an essential role in the recycling process. However, most Chinese have weak awareness of garbage classification. LÄS MER

 4. 4. Kan en applikation förändra våra val av livsmedel för en grönare planet? : En studie om ICA:s “Mitt Klimatmåls” beteendepåverkan genom persuasive design & technology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Anna Enstam; Erica Hedström; [2020]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; beteendeförändring; hållbar livsmedelskonsumtion; grön IT;

  Sammanfattning : Food production in Sweden accounts for almost one third of all greenhouse gas emissions created by humans. Sustainability has therefore become a hot topic and several companies and organizations are developing different types of applications to get people to change their behavior in a direction towards a better environment. LÄS MER

 5. 5. Designförslag för att övertyga äldre mothållbara transportval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Perälä; Jonatan Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Persuasive design; Persuasive technology; Personalisation; Mobility; Mobility as a Service; MaaS; Sustainable mobilit; Interaktionsdesign; Övertygelse; Övertygande design; Övertygande teknologi; Personalisering; Mobilitet; Mobilitetstjänster; Mobilitet som tjänst; Hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : På grund av transportsektorns negativa påverkan på klimatet, miljön, och människans hälsa, är detväsentligt att identifiera alternativa transportlösningar såväl som det behövs förändrade resvanor ochbeteenden. Hållbarhet är särskilt viktigt för framtidens transportlösningar, och det är ett område därpersonliga behov och preferenser är avgörande för val av transport. LÄS MER