Sökning: "pesco"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet pesco.

 1. 1. THE FRENCH SECURITY AND DEFENCE ISSUE How does strategic culture help explain French views on common security and defence cooperation’s?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annahita Ahmadi Daghdar; [2021-09-15]
  Nyckelord :Strategic culture; France; French strategic culture; French Security and defence; Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how the theory of strategic culture could provide a better understanding of France’s views on common security and defence cooperation, as well as gain better insight as to how it might explain the specific actions of France, with a focus on PeSCo and EI2. Previous research shows that the French had shifted their views on military cooperation in the last decade and simultaneously the types of threats against Europe had also changed during that time. LÄS MER

 2. 2. A TRANSATLANTIC DIVORCE AND THE TIME FOR EUROPEAN SOVEREIGNTY? - A study on how US foreign policy, during 2010-2020, impacted EU member state views on defence integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Strandquist; [2021-06-28]
  Nyckelord :European Defence Integration; Transatlantic relationship; PESCO; France; Poland; Ireland; EU actorness;

  Sammanfattning : This thesis explores the impact of US foreign policy, during 2010-2020, on EU member state willingness to integrate defence, by utilizing a mixed-method approach. The objective of the study is to investigate how EU member states reacted to the Obama administration’s ‘pivot to Asia’ and the election and presidency of Donald Trump and whether those administrations contributed to further defence integration. LÄS MER

 3. 3. EU- FRÅN FREDSPROJEKT TILL FÖRSVARSPROJEKT? : EU-samarbetet om säkerhet & försvar och dess mest ambitiösa försvarsprojekt genom tiderna PESCO 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leonard Björebäck; [2020]
  Nyckelord :PESCO; EU; NATO; försvarspolitik; säkerhetspolitik; försvarsallians; militarisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av EU:s fördjupade försvarssamarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Wigerfelt; [2019]
  Nyckelord :: Permanent Structural Cooperation PESCO ; EU; NATO; Strategic autonomy; europeisk integration; liberal intergovernmentalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union initiated the Permanent Structural Cooperation (PESCO) in december 2017, which is a security and defence strategy based on the Treaty on European Union, in which 25 of the 28 union member-states participate in. It is a step towards deeper European integration for the EU-countries, which aims to bring together the national armed forces as a united power. LÄS MER

 5. 5. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER