Sökning: "pesticides"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet pesticides.

 1. 1. Mapping Connectivity in the Swedish Agricultural Landscape

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :William Franzén; [2020]
  Nyckelord :; GIS; Circuitscape; Structural Connectivity; Agriculture; Landscape; Perennialization; Land use;

  Sammanfattning : The changes that Swedish agriculture has undergone during the 20th century has resulted in strongly increased productivity, but at the cost of more intensive environmental impacts. One of these is loss of biodiversity, which is driven by, e.g., usage of pesticides and loss and fragmentation of habitats. LÄS MER

 2. 2. The introduction of the Africanised honey bee: A stinging menace or a blessing of the Americas? : a comparison of the Brazilian and USA beekeeping experiences

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jorge Antonio Moreno Reategui; [2020]
  Nyckelord :Beekeeping Social field; Africanised honey bee; qualitative and quantitative research methodology;

  Sammanfattning : In 1956, Brazilian scientist Warwick Estevam Kerr, introduced queens of the African honey bee (AHB) from South Africa to breed with European honey bees (EHB) in order to improve honey production in Brazil. Some of the AHB swarmed by accident out of the experimental apiary, located in Rio Claro-São Paulo State, and started to spread. LÄS MER

 3. 3. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marie Björs; [2020]
  Nyckelord :ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Sammanfattning : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av odlingslåda till akvaponiskt system Helli A Kjellman R

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Kjellman; Andreas Helli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matkonsumptionen i svenska hushåll bidrar med en negativ miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom matproduktionen via kommersiella jordbruk där stora mängder vatten, bekämpningsmedel och gödningsmedel används. För att göra matpruduktionen mer hållbar krävs det alternativa lösningar. LÄS MER

 5. 5. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER