Sökning: "peter grahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden peter grahn.

 1. 1. Bilderna vi bär Om metaforen i översättning, tolkning och tanke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Inga-Lill Grahn; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag studerat översättning från svenska till danska respektive norska, med särskild inriktning på metaforer. Studie-materialet är novellen Skenäktenskap av Göran Tunström. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Management -lärprocesser över gränser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Grahn; Sandra Helbro; Kristin Holmqvist; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Knowledge Management; knowledge; learning; learning process; information; Peter Gustavsson; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: To be better able to meet the new competition, companies are seeking new competitive advantages, wich is forcing them to review and, in time, change both working methods and corporate structures. This has led to an increased interest in the development of strategies within the field of Knowledge Management. LÄS MER