Sökning: "peter jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden peter jansson.

 1. 1. Compilation and evaluation of validations of computer codes for spent nuclear fuel – a review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Staffan Fors; [2019]
  Nyckelord :Nuclear fuel; Kärnbränsle; Slutförvar; Fissionsprodukter; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report describes a systematic review regarding validations of calculations by measurements of isotopic compositions, or decay heat, on spent nuclear fuel, SNF. 15 relevant or otherwise interesting studies, were found. Two reports were chosen among the found studies and analyzed. LÄS MER

 2. 2. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 3. 3. Den tysta kunskapen : Elevers förhållande till hantverkandet i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Jansson; [2019]
  Nyckelord :tyst kunskap; slöjd; praktiskt kontra teoretiskt; sloyd; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av kontrollerad elbilsladdning och dess påverkan på elnätet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sebastian Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerad elbilsladdning; effektreducering; fallstudie; Hyllie elområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i ett lokalt elnät undersöka hur laddningen av elbilar påverkar lastmönster i elnätet, både i nuläget och i framtida simulerade situationer. Samt undersöka vilken potential det finns att flytta laddningen över tid i testområdet i Hyllie, Malmö. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av triagering i akutsjukvården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Peter Hahlin; Caroline Jansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER