Sökning: "peter reinholdsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden peter reinholdsson.

 1. 1. Minskys teori om finansiell instabilitet och dess relevans i moderna kriser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Reinholdsson; Peter Möller; [2009]
  Nyckelord :finansiell kris; Minsky; finansiell instabilitet; eufori; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att testa om Hyman P. Minskys teori om finansiell instabilitet och uppkomsten av finansiella kriser är relevant för, och applicerbar på, moderna ekonomiska förhållanden. Studien är framför allt av kvalitativ metod, och tar hjälp av tidigare forskning och olika nyckeltal i analysen av de finansiella kriserna. LÄS MER

 2. 2. Minskys teori om finansiell instabilitet och dess relevans i moderna kriser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Reinholdsson; Peter Möller; [2009]
  Nyckelord :Minsky; finansiell instabilitet; finansiell kris; eufori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att testa om Hyman P. Minskys teori om finansiell instabilitet och uppkomsten av finansiella kriser är relevant för, och applicerbar på, moderna ekonomiska förhållanden. Metod: Studien är framför allt av kvalitativ metod, och tar hjälp av tidigare forskning och olika nyckeltal i analysen av de finansiella kriserna. LÄS MER