Sökning: "peter skövde"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden peter skövde.

 1. 1. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 2. 2. Managing the challenges of event sourcing : Versioning and incorrect states

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Karlsson; Nils Pettersson; Peter Malmquist; [2019]
  Nyckelord :Event Sourcing; Event Versioning; Functional Programming; Retroactive Events;

  Sammanfattning : Event sourcing has caught the interest of many developers due to desirable features such as an implicit audit log and a simplified database design. This thesis presents a case study with a focus on managing the challenges of versioning and correcting incorrect states. LÄS MER

 3. 3. Buffer optimisation of a packaging line using Volvo GTO's flow simulation methodology

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Peter Wolak; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :simulation; optimisation; optimization; buffer; flow; Volvo GTO; Lean; production; manufacturing;

  Sammanfattning : With the rapid development of computers and their proven usability in manufacturing environments, simulation-based optimisation has become a recognised tool for proposing near-optimal results related to manufacturing system design and improvement. As a world-leading manufacturer within their field, Volvo GTO in Skövde, Sweden is constantly seeking internal development and has in recent years discovered the possibilities provided by flow simulation. LÄS MER

 4. 4. Menings- och dokumentklassficering för identifiering av meningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jörgen Paulson; Peter Huynh; [2018]
  Nyckelord :natural language processing; classification; finite state automata; språkteknologi; klassificering; tillståndsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur väl tekniker inom meningsklassificering och dokumentklassificering fungerar för att välja ut meningar som innehåller de variabler som använts i experiment som beskrivs i medicinska dokument. För meningsklassificering används tillståndsmaskiner och nyckelord, för dokumentklassificering används linjär SVM och Random forest. LÄS MER

 5. 5. Från ett moln till ett annat : Förebyggande strategier för kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Peter Johansson; [2017]
  Nyckelord :Molntjänster; Svenska kommuner; Leverantörsinlåsningar;

  Sammanfattning : Takten molntjänster används hos svenska företag ökar just nu, många ser möjligheter med att få sina IT-tjänster levererade över Internet. Det finns dock problem med dessa tjänster som kanske inte är särskilt väl utforskade då det fortfarande är ett relativt nytt område. LÄS MER