Sökning: "petra dismorr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden petra dismorr.

  1. 1. En jämförelse mellan Affärsvärldens och Veckans Affärers köprekommendationer

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Per Hammarbäck; Dan Ingvarson; Petra Dismorr; [2005]
    Nyckelord :Avvikelseavkastning; eventstudie; köprekommendation; effektiva marknader; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att påvisa att aktierekommendationerna från Veckans Affärer och Affärsvärlden ger någon effekt på de rekommenderade företagens aktiekurser. Om det skulle visa sig att påverkan sker, har vi för avsikt att närmare undersöka vilken av tidningarna som ger störst inverkan på aktiekursen. LÄS MER