Sökning: "petra friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden petra friberg.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Barassa; Petra Hvit; Jenny Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; lifestyle changes; Orem’s self-care theory; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändringar; Orems egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Utförandet av egenvård är viktigt för att en person ska kunna undvika komplikationer och leva ett långt och hälsosamt liv. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att utföra egenvård vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 2. 2. Graviditet - både kris och möjlighet: psykologers upplevelse av gravida kvinnors utveckling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Petra Canney Friberg; [2015-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få reda på hur psykologer inom mödra- och barnhälsovården upplever den utveckling som en kvinna går igenom när hon är gravid. För att besvara denna forskningsfråga har åtta psykologer inom mödra- och barnhälsovården intervjuats. Undersökningen har varit kvalitativ med en fenomenologisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 - begränsningar eller möjligheter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Gustafsson Sofia; Svahn Petra; [2015]
  Nyckelord :Diabetes type 2; lifestyle changes; transition; literature review; Diabetes typ 2; livsstilsförändring; transition; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de vanligaste folksjukdomarna och orsakas av både arv och miljö. Sjukdomen medför en risk för att drabbas av komplikationer, bland annat hjärt- och kärlsjukdom och nedsatt perifer cirkulation. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av arbetsprocesser inom projektledning - En fallstudie på Scania CV AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Petra Almeflo; Miriam Friberg; [2013]
  Nyckelord :Project management; work processes; lean; administration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, Scania CV AB, is a manufacturer of heavy vehicles, busses and engines for industry and marine environments. The comprehensive projects at Scania CV AB are led by a main office which coordinates work between different units. LÄS MER

 5. 5. Fibromyalgipatienters upplevelse av mötet med sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mirjam Weinert; Petra Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Fibromyalgi; upplevelse; vårdrelation; livsvärld; lidande; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd där diagnosen sätts utifrån patientens subjektiva upplevelser kring sina besvär. Personer med fibromyalgi känner ett lidande som härrör ur en ständig och oförutsägbar smärta och trötthet. De känner också att omgivningen inte förstår deras smärta då sjukdomen är osynlig. LÄS MER