Sökning: "petra roll"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden petra roll.

 1. 1. "Han får stora kraftfulla utbrott" -En innehållsanalys av pedagogisk bedömning i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Bjurling; Petra Lilienström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk bedömning; pedagogisk utredning; innehållsanalys; skoldokument; värderande ord;

  Sammanfattning : Upprinnelsen till studien var en önskan och intention att belysa och öka förståelsen för ett av grundskolans ofta använda dokument, pedagogisk bedömning. Vår förhoppning är att studien ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Framgångssagor : berättelser om att lyckas i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Tobias Emanuelsson; Petra D'Arcy; [2019]
  Nyckelord :Learning environments; mathematical anxiety; mathematical difficulties; motivation; teacher-student relations; upper secondary school; Gymnasieelever; lärare-elevrelation; lärmiljöer; matematiksvårigheter; matematikängslan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar kunskapsutvecklingen och motivationen i matematik hos gymnasieelever i matematiksvårigheter. Forskning som presenteras i denna studie visar att inom motivation finns det flera olika påverkansfaktorer som tillsammans har stor påverkan för en individs lärande. LÄS MER

 3. 3. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 4. 4. "Du är min lilla danstjej du!" : Förskollärares roll i konstruktionen av kön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Jonth Axelsson; Emily Knight; [2019]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; maskulinitet; könskonstruktion;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur några förskollärare samt pedagoger i dialog och handlingar med barn konstruerar kön i förskolan. Vi har fokuserat på hur förskollärare arbetar utifrån ett genusperspektiv, utifrån tal och handlingar. LÄS MER

 5. 5. Språkets betydelse för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER