Sökning: "petrini"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet petrini.

 1. 1. Gulli Petrini - kampen för kvinnors rösträtt : Wexiöbladet och Smålandspostens syn på Gulli Petrini, kämpen för kvinnnors rätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Jonsson; [2018]
  Nyckelord :genus; kvinnors rätt; Gulli Petrini; Växjö; Sverige;

  Sammanfattning : This study is about Gulli Petrini, the woman who were a pioneer in womens rights during the beginning of the 20th century, and the way that the local newspapers Wexiobladet and Smalandsposten portrayed her during her time in Vaxjo city council and Vaxjo economical chambers between 1910 and 1914. The study is based on different types of gender based theories wich i will discuss in collaboration with my result from the two newspapers aswell as the two protocols from Vaxjo city council an Vaxjo economical chambers. LÄS MER

 2. 2. MED SJÄLVET SOM STÖDJANDE VÄGVISARE, CHEFERS UPPLEVELSE AV LEDARSKAPSUTBILDNING

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Ekroth; Jeanette Petrini; [2018]
  Nyckelord :self-support; self-efficacy; affirmation; self-awareness; reflection; to hold back; internal sense of security; självstöd; self-efficacy; bekräftelse; självinsikt; spegla; att vänta in; inre trygghet;

  Sammanfattning : Ledarskap har en inverkan på medarbetarnas hälsa och påverkar arbetsprestationen. Utifrån detta erbjuder man i Mora kommun sina chefer att genomgå en ledarskapsutbildning. Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är att undersöka ledares förväntningar och upplevelse av utbildningen samt syn på och upplevelse av självstöd. LÄS MER

 3. 3. Ny form på given roll : ett arbete om att inte bli vid sin läst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Rebecca Petrini; Lina Frick-Meijer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hantverkare, formgivare och produktutvecklare, när är vi vad och när är vi allt? Vad definierar skillnaden och vad krävs av oss för att kunna kliva in i en profession som inte är huvudinriktningen på vår programutbildning? I det här arbetet söker vi klarhet på dessa frågor. Först genom tryckta källor, där vi sammanfattar vad som definierar de i sammanhanget mest centrala yrkesidentiteterna hantverkare, designer, formgivare och produktutvecklare. LÄS MER

 4. 4. “What makes you Israeli”: A qualitative study of young men’s testimonies on military service, nationality and identity in Israel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ella Petrini; [2016-06-13]
  Nyckelord :military service; Israel; hegemony; militarism; nationalism; identity; masculinity; resistance;

  Sammanfattning : Military service is an important site of contact between the state and citizen. Studying militaryservice can highlight the penetrating power of nationalism, as the state makes a claim of theindividual’s sacrifice in the name of the nation. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Player Performance with a Brain Computer Interface and Eye TrackingControl in an Entertainment Game Application

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Alexander Petrini; Henrik Forslin; [2016]
  Nyckelord :EEG; Game; BCI; ET; brain coputer interface; eye tracking; entertainment; paplication;

  Sammanfattning : .... LÄS MER