Sökning: "phantom"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet phantom.

 1. 1. Kombinerade vapens förutsättningar i skilda miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tova Jonsson; [2020]
  Nyckelord :kombinerade vapen; Robert Leonhard; urban krigföring; Alice Hills; Rumaylah; Operation Phantom Fury;

  Sammanfattning : Different prerequisites for war exists and varies due to the terrain. Cities, mountains and covered terrain all creates their special conditions for the battle. The biggest difference in methods is found between the urban warfare and all the other ways of fighting in war. LÄS MER

 2. 2. Finite Element Model of Mechanical Imaging of the Breast for OpenVCT Software Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecca Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Styvhetsförändringar i bröstvävnad är ofta kopplade till en patologisk förändring. Vissa cancertyper som infiltererande duktalt carcinom kan vara åtta gånger så styv som fettvävnaden runt omkring. LÄS MER

 3. 3. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER

 4. 4. A comparison between phantom center and a central loudspeaker source : How does the listener position affect the stereophonic image in contemporary sound reinforcement systems?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Joacim Lundström Thunderlin; [2020]
  Nyckelord :Phantom center; central loudspeaker source; stereo; stereophonic image; listener position;

  Sammanfattning : In live sound reinforcements scenarios, the majority of the audience is placed in a non- optimal listening position and will not experience the stereophonic image as intended by the mixing engineer. This study was conducted to examine the impact of a central loudspeaker source and phantom center, on the stereophonic image from different listening positions. LÄS MER

 5. 5. Phantom 4 och dess användningsområden inom byggbranschen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ricky Lind; Martin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Phantom 4; Drönare; UAV; GPS; RTK; GNSS;

  Sammanfattning : Begreppet drönare för de flesta utomstående förknippas oftast med hobbyverksamhet i form av foto- och videoskapande. Det senaste åren har allt fler byggföretag valt att satsa på arbetsmetoder där drönare tillåts ersätta befintlig utrustning. LÄS MER