Sökning: "pharmaceutical sector inquiry"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pharmaceutical sector inquiry.

 1. 1. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dürnel; [2017]
  Nyckelord :EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelspatent ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Lundqvist; [2012]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder konkurrensrättens relation till läkemedelspatent och den eviga dragkampen mellan original- och generikatillverkare. Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Patentet är centralt och nödvändigt för att privata parter ska få incitament till forskning och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Pharmaceutical Patent Strategies : The Competition between Originator and Generic Companies within the European Union

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Bergström; [2010]
  Nyckelord :Pharmaceutical products; patents; abuse of dominant position; patent strategies; AstraZeneca;

  Sammanfattning : The pharmaceutical market is a billon euro industry and the competition on the market is highly intensive. Primarily there are two competitors on the market, partly the originators which provide the market with new drugs, and partly the generics which produce copies of the originators‟ drugs. LÄS MER

 4. 4. A Critical Analysis of DG Competition's Preliminary Sector Report

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Schwartz; [2009]
  Nyckelord :European Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 16, 2008 DG Competition announced the initiation of a Sector Inquiry Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance) OJ L 1, 04/01/2003 p. 1 (''Regulation 1'') Article 17. LÄS MER