Sökning: "pharmaceutical sector"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden pharmaceutical sector.

 1. 1. Enforcing Competition in the Pharmaceutical Sector : - A Multi-Perspective Analysis of Restrictions on Parallel Trade with Pharmaceutical Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Fazel; [2019]
  Nyckelord :Parallel trade; parallel imports; pharmaceuticals; medicines; restrictions; pharmaceutical sector; EU law; competition law; EU competition law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pay-for-delay: A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine-Jane Selenhag; [2019]
  Nyckelord :pay-for-delay; EU competition law; pharmaceutical sector; patent settlement agreements; patent law; article 101 TFEU; originator company; generic company;

  Sammanfattning : During the last two decades many pharmaceutical originator companies have struggled with refilling its pipelines with novel pharmaceutical products. At the same time many of these companies have lost patent protection for its most profitable drugs and more are expected to do so in the very near future. LÄS MER

 3. 3. Patientens informationsunderlag för ordinerade läkemedel : I vilken utsträckning använder patienter sin lista ”Mina sparade recept på apotek”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carolina Hjelm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2017 var det 6,6 miljoner av Sveriges befolkning som hämtade ut minst ett läkemedel från apotek. Idag blir det allt vanligare med läkemedelsbehandling både inom hemmet och inom sjukvården. Patienter som har 5 läkemedel eller fler har en ökad risk för bristande följsamhet i sin läkemedelsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 5. 5. The effect of acquired company EBITDA on the deal value within M&A context : A study on the Pharmaceutical sector

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Armand-Valeriu Perianu; Constantin Copãceanu; [2019]
  Nyckelord :Merger; Acquisition; Pharmaceutical; EBITDA multiple; Deal value; Synergy;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact of the valuation multiple ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortization’ (EBITDA) on the ‘merger and acquisition’ (M&A) activity and deal value. For small firms, mergers are primarily an exit strategy for firms in financial trouble, as indicated by few marketed products and low cash-sales ratios. LÄS MER