Sökning: "pharmaceutical technology"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden pharmaceutical technology.

 1. 1. Underprissättning vid börsintroduktion - En kvantitativ analys av underprissättning i olika branscher & segment från år 2008 till och med 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emanuel Sanne; Jesper Pagerup; [2019-06-20]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; Winner s curse; Nasdaq; OMX; Segment; Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: An initial public offering is when a private limited companychooses to publish their shares publicly. When this happens, research and history shows that the sharerises in price during the first trading day, called underpricing. This leads to the conclusion that the initialsubscription price has been too low. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärningsmetoder för klassificering av G-proteinkopplade receptorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Marcus Hägglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : G-proteinkopplade receptorer utgör ett av de största ämnesområderna inom läkemedelsindustrin då approximativt en tredjedel av dagens mediciner binder till dessa. Målet med detta projekt är att använda olika maskininlärningsalgoritmer för att se hur väl de kan klassifiera dessa receptorer i olika tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Optimising a launch : Important factors affecting a new pharmaceutical launch in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sabina Smedsrud; Simon Ekdahl; Emil Näslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis explores the launch process of new pharmaceuticals in Sweden. The path of a pharmaceutical from idea to innovation is a long and arduous process with only few new products actually reaching the patients in the end. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Towards improved simulation process capabilities : A simulation process maturity model

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Arild Bramler; [2019]
  Nyckelord :Simulation process; Process maturity; maturity model;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis is to present the result of simulation process maturity (SPM) assessments in the pharmaceutical and manufacturing industry using a process maturity model derived from empirical research. The model is used to benchmark an organisations simulation capability and to apply the results of the assessment to develop a road map for implementing simulation process improvement as well as integration initiatives within the organisation. LÄS MER