Sökning: "phellem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet phellem.

  1. 1. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

    Författare :Gabriella Olsson; [2014]
    Nyckelord :skalfasthet; periderm; skal; skalmognad; matpotatis; kalcium; torquemeter; knölar; phellem; phellogen; ; phelloderm; skalfinish ;

    Sammanfattning : Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. LÄS MER