Sökning: "phenomenographY"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet phenomenographY.

 1. 1. Digital och/eller analog ordinlärning i moderna språk : Ett Wordwall projekt med tyskelever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annabell Irsara; [2023]
  Nyckelord :incidental learning; intentional learning; phenomenography; text reading; vocabulary learning; Word wall approach; Wordwall; textrelaterad ordinlärning; elevers uppfattningar; inlevelseförmågan; Wordwall-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få svar på hur en grupp elever i årskurs 9 i tyska funderar över sin språkinlärning i tyska. Utgångspunkten för min kvalitativa undersökning i klassrummet är två texter från Skolverket (2022a) som kartläggningsmaterial i tyska i årskurs 9 för att utmana elevernas läsförståelse genom textläsning och textrelaterade frågor som är införda i det digitala verktyget Wordwall. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av fenomenet läsförståelse : En fenomenografisk intervjustudie på lärare som undervisar i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Svensson; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; conceptions; phenomenography; teaching; grade 4–6; Läsförståelse; uppfattningar; fenomenografi; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur lärare, som undervisar i årskurs 4–6, kan uppfatta fenomenet läsförståelse. Forskning om läraruppfattningar av läsförståelse är begränsad och fler undersökningar bör genomföras. LÄS MER

 3. 3. ”Det var ju lite coolare, för hon var en kvinnlig trummis” : en kvalitativ studie om produktion och reproduktion av genus i ensemblespel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jan Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Music education; gender; reproduction of gender; phenomenography;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate, based on young adults' experiences of ensemble playing during their high school years, how widely gender is produced or reproduced and what role teachers have based on their experiences. This was achieved in a phenomenographic study with qualitative interviews used as a method for collecting data. LÄS MER

 4. 4. Värdighet hos den sövda patienten : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Lisa Sundström; Maria Kyllönen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Att bevara patientens värdighet är en central del i anestesisjuksköterskans roll och blir speciellt viktigt då patienten är sövd och ej längre kan svara för sig själv. Området har få studier om anestesisjuksköterskans roll i att värna om den sövda patientens värdighet och dess upprätthållande inne på operationssalen. LÄS MER

 5. 5. Barns möten med kartan som tekniskt hjälpmedel : "Den blir ju större i verkligheten..."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Lööv; Frida Karlén; [2022]
  Nyckelord :Maps; Phenomenography; Preschool; Technical Didactics; Variation Theory; Fenomenografi; Förskola; Kartor; Teknikdidaktik; Variationsteorin;

  Sammanfattning : Based on our previous experiences of working in preschools, a lack of technical teaching has been made visible. Technology is everywhere in human everyday life and society in general and should therefore play a greater role in children´s pre-school education from an early age. LÄS MER