Sökning: "phenomenology."

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet phenomenology..

 1. 1. Poetic Justice : an outcome in which vice is punished and virtue rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Beata Alfredsson Grahn; [2020]
  Nyckelord :Korpus; corpus; silversmithing; phenomenology;

  Sammanfattning : An emergency is a speeded-up emergence, a state of change that accelerates beyond the control of the system in which it takes place and results in either death or necessary development, for an establishment of a new rhythm.     This work is an investigation on the limits and possibilities of contemporary corpus practices. LÄS MER

 2. 2. Vad är det för skillnad, egentligen? : En fallstudie om användning av hela verk och utdrag i litteraturundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nazanin Alvandi; [2020]
  Nyckelord :phenomenology; excerpt*; entire work; reading*; attitude; fenomenologi; utdrag; hela verk; läs*; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att genomföra utdragsundervisning respektive undervisning med hela verk i litteraturundervisning, på gymnasienivå i Sverige. Syftet med studien är att undersöka lärarnas attityder gentemot användningen av utdrag och hela verk, och hur deras attityder korrelerar med den tidigare forskningen i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Home-Based Telework During the Covid-19 Pandemic

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henning Hallin; [2020]
  Nyckelord :Home-based telework; Covid-19 pandemic; Phenomenology; Experience;

  Sammanfattning : This research was conducted during the Covid-19 pandemic. In an attempt to bridge a knowledge gap, a phenomenological study was carried out to answer the question “What is shared between people’s experiences of doing home-based telework during the Covid-19 pandemic?”. LÄS MER

 4. 4. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 5. 5. Fashioning Socialism At Home : Exploring the smock-dress in Soviet-Estonia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Rasmus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Women; Home; Smock-Dress; Soviet-Estonia; Nostalgia; Uniform; Phenomenon;

  Sammanfattning : This thesis aims to highlight the smock-dress within the context of Soviet-Estonia during the post-war epoch, ca. 1950s until 1990s. Through Mauss’s socio-anthropological tripoint view, the concepts and identities of the smock-dress are studied from the angles of biology, sociology and psychology. LÄS MER