Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 1. Intra-aktiva maskiner. En undersökning av Carsten Höllers installationer ur ett posthumanistiskt perspektiv.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Christoffer Vikström; [2020-12-14]
  Nyckelord :Interactive art; agency; posthumanism; agential realism; phenomenology; intra-action; Carsten Höller;

  Sammanfattning : Using Karen Barads posthumanist agential realism as its main theoretical framework, this thesis examines space, body, time and the “interactive spectator” in their roles as participating actors for the interactive experience of Carsten Höllers exhibition Behaviourin Aalborg. Using a phenomenological and posthumanist approach, the result finds that space, body, time and the “interactive spectator” have significant performative agency for the experience of Höllers interactive artworks. LÄS MER

 2. 2. Olfaktoriska lager - En fenomenologisk undersökning av doftkonst i utställningen Sense Me.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Silverin; [2020-11-19]
  Nyckelord :Olfactory art; Aesthetic atmospheres; Scenography; Phenomenology;

  Sammanfattning : Olfactory art is a relatively new field of study in the art historical field and the existing literature is predominantly based on a distanced interpretation of olfactory artworks. In order to explore the gap caused by this position, this thesis delves into the physical experience of two olfactory artworks from the exhibition Sense Me at Trapholt Museum – Olfactory Forest and Smoke Cloud. LÄS MER

 3. 3. Facilitating Improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Antti Lähdesmäki; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intuition; Improvisation; Facilitation; Experience;

  Sammanfattning : The artistic process I have gone through has led to me finding a method called Facilitating improvisation. My goal is to create circumstances and structures, which readily suggest the musicians and listeners to take a phenomenological approach to listening to my music and facilitate for intuitive playing and improvising, leading to an interpretation that also is meaningful regarding my compositional aesthetics. LÄS MER

 4. 4. RIVNINGENS SÅR En analys av de relationer och känslor som kommit till uttryck i samband med rivningen av Astoriahuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sandra Kärsmyr; [2020-08-05]
  Nyckelord :demolition; phenomenology; architecture; Astoria house;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2020, 180 hpGrundnivå2020:12.... LÄS MER

 5. 5. Holy Hybridity. On the Role of Mixture in the Holy Sphere

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Elfwering; [2020-06-22]
  Nyckelord :hybridity; mixture; separation; difference; holiness; angels; cherubim;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the role of mixture in relation to holiness and separation. By examining the angelic hosts, specifically the cherubim, as hybrids, and how they relate to the holy realm and the divine, it investigates the association between holiness and hybridity. LÄS MER