Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 912 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 1. Det är du att stå i regn hela tiden. Ett fenomenologiskt perspektiv på subjektet i Katarina Frostensons poesi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Arvid Bergström; [2024-02-06]
  Nyckelord :Poesi; Katarina Frostenson; Flodtid; Fenomenologi;

  Sammanfattning : This essay examines the speaking subject in Katarina Frostenson’s poetry through a phenomenological perspective. The study is focused on how the subject appears, the relation between the subject’s inner world and the outside world, and the relation between the speaking subject and language. LÄS MER

 2. 2. Mellan omsorg och kontroll : En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Måns Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :abuse; intellectual disability; residential settings; power; violence; intellektuell funktionsnedsättning; kontroll; omsorgsboende; makt; våld;

  Sammanfattning : Våld mot människor med intellektuell funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Omfattande tidigare forskning visar att denna grupp är överrepresenterade som offer för våld och övergrepp såväl inom som utanför funktionshinderomsorgens domän. LÄS MER

 3. 3. Hit men inte längre : En intervjustudie om närhet och distans i svensk beroendevård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Bring; [2024]
  Nyckelord :boundaries; counsellor-client relationship; real relations; substance use treatment; therapeutic alliance; hermeneutical phenomenology;

  Sammanfattning : The relationship between counsellor and client has been extensively researched ever since the founding of psychotherapeutic treatment. Subsequently, it has been established as an integral and essential part of successful therapy. Yet, in regards to substance use treatment aforementioned research is still lacking. LÄS MER

 4. 4. "NÄR DERAS MISSBRUK TOG ÖVER- HÖLL VI DET FÖR OSS SJÄLVA" : En livsvärldsfenomenologisk studie om vuxna barn som levt i familj med missbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Aylin Del Toro; Zemone Samuelsson; [2024]
  Nyckelord :addiction; dysfunctional everyday life; adult children; lifeworld phenomenology; body and soul; Missbruk; dysfunktionell uppväxt; vuxna barn; livsvärldsfenomenologi; kropp och själ;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to describe and understand the meaning of adult children´s experience of growing up in a family with addiction. The study is based on a lifeworld phenomenological approach where the adult children have been the focus. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är också människa, jag är också här” Psykologers upplevelse av autenticitet i terapi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Sjöblom; Björn Engström; [2024]
  Nyckelord :autenticitet; psykolog; terapi; IPA; fenomenologi; authenticity; therapist; therapy; phenomenology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Terapeutfaktorer är ett viktigt område inom modern psykoterapiforskning. På senare år har även autenticitet blivit ett mer uppmärksammat område inom psykologisk forskning. Mot bakgrund av detta ville vi fördjupa förståelsen för, och ge rika beskrivningar av, psykologers upplevelse av autenticitet i terapi. LÄS MER