Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 21 - 25 av 464 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 21. The Legacy of War: Exploring the Intergenerational Experiences of the Veterans’ Grandchildren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna-Kristina Lind; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutical phenomenology; Intergenerational trauma; Post-war Finland; Life course perspective; Meaning making;

  Sammanfattning : This study explores the what and the how of the experiences of intergenerational effects of war. By drawing from the hermeneutical phenomenological paradigm, and utilizing life course perspective in framing the phenomenon, interesting processes of meaning making emerge. LÄS MER

 2. 22. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Zara Moberg; [2019]
  Nyckelord :kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. LÄS MER

 3. 23. Växande geometriska mönster i skolan : En studie om undervisningsmetoder, svårigheter och utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Ludvig Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :växande geometriska mönster; undervisning; fenomenologi; hermeneutisk spiral;

  Sammanfattning : Studien försöker bidra med kunskap om hur lärare, med fokus på årskurs 4-6, arbetar med växande geometriska mönster i skolan. Avsikten med studien är att bidra med kunskap om vilka metoder lärare använder, vilka svårigheter de upplever med undervisningen samt hur de tror att undervisningen kan utvecklas. LÄS MER

 4. 24. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 5. 25. Andas in, sjung ut! : En självstudie om andning och röstspänningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Felicia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :breathing; support; voice tension; song; vocal technique; phenomenology; video logbook; andning; stöd; röstspänningar; sång; sångteknik; fenomenologi; videologgbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där videologgbok används som dokumentationsmetod. LÄS MER