Sökning: "phenomenoly"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet phenomenoly.

  1. 1. Morötterna jag har i min trädgård! : En fenomenologisk studie om hur min motivation fungerar i min övning på instrumentet valthorn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

    Författare :Lovisa Weiding; [2022]
    Nyckelord :motivation; practising; phenomenoly; logbook; self-study; motivation; övning; fenomenologi; loggbok; självstudie;

    Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min egen övningsmotivation fungerar på mitt huvudinstrument. Jag har forskat i ämnet genom att använda mig av olika övningsmetoder samt dokumenterat mitt material med hjälp av en loggbok. LÄS MER