Sökning: "philip hon"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden philip hon.

 1. 1. Presterar dottern när hon lämnat modern?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Hjärtmyr; Philip Diamant; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Avknoppning; Kumulativ anormal avkastning CAR ; Jämförbara bolag; Fokus på kärnverksamhet; Effektiva marknadshypotesen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ekonomistudenters extraarbete En magisteruppsats om ekonomistudenters arbetsvanor och ekonomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Jacob Snöbohm; Jasmin Frljevic; Philip Trollér; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Majoriteten av ekonomistudenterna vid tre lärosäten i sydvästra Sverige arbetar vid sidan av studierna. Detta trots att de studerar på heltid. Det visar en undersökning som genomförts av journaliststudenter vid Göteborgs universitet. De undersökta lärosätena är Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, samt Lunds universitet. LÄS MER

 3. 3. Ond hjältinna och aktiv prinsessa : En jämförande studie i hur porträtteringen av kvinnor har förändrats i berättelsen om Törnrosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lina Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Genus; feminism; populärkultur; genuskonstruktioner; stereotyper; representationer; Disney;

  Sammanfattning : Bakgrund: Törnrosa lanserades 1959 och är en Disneyfilm som blivit hårt kritiserad för stereotypa karaktärsframställningar. 2014 lanserades Maleficent som baseras på samma berättelse. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av säljklimatet inom företagshälsovårdsmarknaden i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Camilla Abrahamsson; Philip Dubois; Erik Englund; [2015]
  Nyckelord :Försäljning; försäljningsstrategier; företagshälsovårdsmarknaden;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att beskriva hur startup-bolag kan identifiera den försäljningsstrategi som lämpar sig bäst inom företagshälsovårdsmarknaden i Sverige.  Dessa utmaningar har sedan lyfts till en generell nivå där syftet är att identifiera företags försäljningsstrategier i relation till olika mikromarknader. LÄS MER

 5. 5. Trädgården vid Lillie Landgrens Torshäll - hur kan den återskapas för framtiden?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Helena Kåks; [2011]
  Nyckelord :trädgårdshistoria trädgårdsskola kulturväxter restaurering Dalarna Lillie Landgren;

  Sammanfattning : År 1904 inköpte den då 28-åriga Lillie Landgren ett högt beläget fäbodställe i byn Tibble, Leksand. På platsen, som kom att kallas Torshäll, anlade hon en omfattande trädgårds-anläggning för odling av fruktträd, bärbuskar, grönsaker och blommor. Två år senare startade hon en trädgårdsskola för kvinnor på platsen. LÄS MER