Sökning: "philosophie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet philosophie.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. När tiden upphör vara krökt av Gud : en undersökning av Kants shakespeareska aspekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :August Hjalmarsson; [2016]
  Nyckelord :Deleuze; time; movement; metaphysics; Kant; Shakesepare; tragedy;

  Sammanfattning : This essay aims to understand the relationship between Shakespeare’s poetical formula, which is Hamlet´s claim that “time is out of joint” and Kant’s positioning of time (and space) based on Deleuze’s conception in Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumerla philosophie kantienne from 1986. I explore this relationship in the way of how Deleuze relates it to the entanglement between time and movement. LÄS MER

 3. 3. Édouard Glissants opacitetsbegrepp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kira Carpelan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents the concept of opacity as a philosophical concept in Édouard Glissants writing in Le Discours Antillais (1981), Poétique de la Relation (1990) and Philosophie de la Relation. Poésie en étendue. (2009). It shows how opacity can be understood as a form of resistance both on an intersubjective level and on an ontological level. LÄS MER

 4. 4. Happiness not Included : En kvalitativ undersökning av myter om lycka i svenska reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap;

  Författare :Hassas Hassas; Jennie Norgren; [2013]
  Nyckelord :TV; Commercial; Happiness; Myth; Myths; Semiotic; Narrative; Philosophie; Reklam; Reklamfilm; Sverige; Lycka; Myter; Myt; Semiotik; Narrativ; Filosofi; Neoformalism; Formalism;

  Sammanfattning : ”If we consume the product as a product, we consume its meaning through advertising” – Jean Baudrillard Syftet med denna studie är att identifiera och analysera bakomliggande myter om lycka i kommersiella reklamfilmer, utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Analysmodellen, som bygger på semiotik och neoformalism, genererade kunskap om de olika berättarstrukturerna kring lycka i de undersökta reklamfilmerna. LÄS MER

 5. 5. En kringflackande studie, i tre resande romaner : En läsning av romanerna Sargassohavet, Desirada och De osynliga städerna utifrån Édouard Glissants Relationens filosofi. Omfångets poesi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Caroline Taracci Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Édouard Glissant; Jean Rhys; Maryse Condé; Italo Calvino; Édward W. Saïd; Mary Lou Emery; Gayatry Spivak; identitet; hybriditet; rhizom;

  Sammanfattning : In this essay I have read the novels Wide Sargasso Sea (Jean Rhys 1966), Desirada (Maryse Condé 1997) and Invisible Cities (Italo Calvino 1972) through Édouard Glissant’s notion of the primary scene in Philosophie de la relation. Poésie en étendue. LÄS MER