Sökning: "philosophie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet philosophie.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. När tiden upphör vara krökt av Gud : en undersökning av Kants shakespeareska aspekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :August Hjalmarsson; [2016]
  Nyckelord :Deleuze; time; movement; metaphysics; Kant; Shakesepare; tragedy;

  Sammanfattning : This essay aims to understand the relationship between Shakespeare’s poetical formula, which is Hamlet´s claim that “time is out of joint” and Kant’s positioning of time (and space) based on Deleuze’s conception in Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumerla philosophie kantienne from 1986. I explore this relationship in the way of how Deleuze relates it to the entanglement between time and movement. LÄS MER

 3. 3. Édouard Glissants opacitetsbegrepp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kira Carpelan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents the concept of opacity as a philosophical concept in Édouard Glissants writing in Le Discours Antillais (1981), Poétique de la Relation (1990) and Philosophie de la Relation. Poésie en étendue. (2009). It shows how opacity can be understood as a form of resistance both on an intersubjective level and on an ontological level. LÄS MER

 4. 4. Happiness not Included : En kvalitativ undersökning av myter om lycka i svenska reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap;

  Författare :Hassas Hassas; Jennie Norgren; [2013]
  Nyckelord :TV; Commercial; Happiness; Myth; Myths; Semiotic; Narrative; Philosophie; Reklam; Reklamfilm; Sverige; Lycka; Myter; Myt; Semiotik; Narrativ; Filosofi; Neoformalism; Formalism;

  Sammanfattning : ”If we consume the product as a product, we consume its meaning through advertising” – Jean Baudrillard Syftet med denna studie är att identifiera och analysera bakomliggande myter om lycka i kommersiella reklamfilmer, utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Analysmodellen, som bygger på semiotik och neoformalism, genererade kunskap om de olika berättarstrukturerna kring lycka i de undersökta reklamfilmerna. LÄS MER

 5. 5. Individuation : Ontogenes : Prolegomena till Gilbert Simondons genetiska ontologi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johan Sehlberg; [2011]
  Nyckelord :Simondon; ontogenesis; genetic ontology; individuation; individual; principle of individuation; hylomorphism; allagmatic; transduction; becoming; realism of relations; transcendental conditions; Bergson; Bachelard; first philosophy; Simondon; ontogenèse; individuation; ontologie génétique; individu; principe d individuation; hylémorphisme; allagmatique; transduction; philosophie première; conditions transcendantale; réalisme des relations; Bergson; Bachelard; Simondon; ontogenes; genetisk ontologi; individuation; individ; individuationsprincip; transcendentala villkor; relationsrealism; hylemorfism; allagmatik; transduktion; blivande; Bergson; Bachelard; första filosofi;

  Sammanfattning : The following text constitutes an attempt to present the French philosopher Gilbert Simondon's genetic ontology through an account of his reconfiguration of the problem of individuation in his doctoral thesis from 1958, L'individuation à la lumière des notions de forme, information, potentiel, métastabilité. The intention is to show how Simondon through this reconfiguration of a classical philosophical problem – in which concepts and schemas from contemporary physics and technology is utilised in a critique of the bi-polar hylomorphic schema as its traditional, substantialistic solution – becomes able to articulate an anti-substantialistic and anti-reductionistic ontogenesis as first philosophy. LÄS MER