Sökning: "philosophy of education"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden philosophy of education.

 1. 1. Konfucius, läraren och utbildning : En undersökning om bildning och lärarideal i Konfucius idealsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Konfucius; De fyra böckerna; James Legge; Bildningsideal; Lärarideal; Immanuel Kant; Wilhelm Von Humboldt; Friedrich Nietzche;

  Sammanfattning : Confucius is often considered a great teacher and the sage of Chinese philosophy for thousands of years. His teachings laid the foundation for an education system that prevailed for almost 2000 years before being outlawed by the revolution in 1905. LÄS MER

 2. 2. DELIBERATIVE DEMOCRACY AND EDUCATION - in context, in theory and in empirical research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Axel Rödström; [2020-08-28]
  Nyckelord :deliberative democracy; citizenship education; philosophy of education;

  Sammanfattning : This master's thesis problematizes the deliberative citizenship education model from three different perspectives. It contains three substudies, which all investigate how deliberativedemocracy has been modelled on deliberative criteria for discussions. LÄS MER

 3. 3. The ungraded life is not worth living? Criteria compliance in the philosophy classroom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2020-02-27]
  Nyckelord :criteria compliance; market discourse; formative assessment; knowledge requirements; philosophy syllabus; philosophy teaching;

  Sammanfattning : Following the educational reforms of the 1990s and the focus on measurable results and achievement documentation, teachers and learners in Sweden have increasingly come to embrace an instrumentalist view on knowledge at the cost of lifelong learning. As market discourse and economic interests have gained ground in the educational realm, the democratic and humanist dimensions of learning and knowledge have diminished in size, in discourse as well as empirical practice. LÄS MER

 4. 4. Geografiämnet på gymnasiet : En studie om elevers uppfattningar, selektiva traditioner och didaktiska typologier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :Geografiämnet; selektiva traditioner; elevuppfattning; undervisning; typologi.;

  Sammanfattning : In the following study, students' perceptions of the topic of geography are related to the subject's selective traditions. The theoretical framework of the study consists of selective traditions and different didactic typologies. Based on the theory, the study's empirical material is analyzed and discussed. LÄS MER

 5. 5. En analys av hur en undervisning med Investigative Science Learning Environment (ISLE) bör påverka elevers syn på fysik, fysikinlärning och fysikexperiment. Samt en svensk översättning av två Research-Based Assessment Instruments (RBAIs) - CLASS och ECLASS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Johan Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Class; Eclass; Isle; Investigative Science Learning Environment;

  Sammanfattning : Först ges en beskrivning av undervsiningsfilosofin Investigative Science Learning Environment (ISLE) och research-based assessment instruments (RBAIerna) CLASS och ECLASS, följt av en översättning till svenska av RBAIerna. En analys skedde sedan av hur svaren till påståendena i RBAIerna (pre- vs post-) förväntas ändras om en ISLE-baserad undervisning ges. LÄS MER