Sökning: "philosophy of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden philosophy of religion.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Must God be dead in Swedish feminist research?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :firstness; religion; tradition; politics of naming; spirituality; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis has two aims. Firstly, to explore and challenge the secularist tradition in Swedish gender studies, as well as, the secularist ideology in the conceptualisation and treatment of religious topics and subject positions. LÄS MER

 3. 3. Håller du inte mitt liv i din hand, Gud? K.E. Løgstrup, ondskan och lidandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sigrid Anna Dorthea Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Creation evil; ambiguity evil; physical suffering evil; Løgstrup.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the experience of evil and suffering. In our daily lives we experience different kinds of evil and suffering, some that we cause ourselves and others and some that we cannot understand. LÄS MER

 4. 4. Martin Lönnebo, vän till de heliga bilderna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :John Sunnqvist; [2020]
  Nyckelord :Icons; Church of Sweden; Martin Lönnebo; The Orthodox Church.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Abstract The object which this paper will investigate is the icon theology of the former Swedish bishop in Linköping diocese Martin Lönnebo (bishop between the years 1980-1995). I will do this by first analyzing his icon theology as described in his books considering icons (see c. 1.5 Material och avgränsningar). LÄS MER

 5. 5. Den mest betydelsefulla kärleken i Samuelsböckerna? En homoerotisk analys av Davids och Jonatans relation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jonas Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Homoeroticism; Ideological criticism; Queer; David and Jonathan; אָהַב; חָפֵץ.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Was the romance between David and Jonathan more than brotherly affection? There is an erotic tension between David and Jonathan as described in 1 Sam 20:18 to 2 Sam 1:26, and this thesis aims to examine their relationship using an ideology-critical method. With this method, the analysis will notice prominent ideology behind, in and in front of the biblical text. LÄS MER