Sökning: "phosphate"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet phosphate.

 1. 1. Effects of phosphorylation on the ADP-ribosylation activity of PARP16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Virginia Martín Cristóbal; [2023]
  Nyckelord :ADP-ribosylation; Kinases; PARP16; Phosphorylation; UPR biochemistry; Biochemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : PARP16/ARTD15 is an intracellular mono-ADP-ribosyltransferase that catalyzes auto- and heteromodification by transfer of a single ADP-ribose moiety. It belongs to the ADP-ribosyltransferase (ART) superfamily. LÄS MER

 2. 2. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Karl-Anders Wickberg; Mattias Eliasson; [2023]
  Nyckelord :arginin; plantgödsling; aminosyror;

  Sammanfattning : Tillgången på näringsämnen i marken är mycket stort i förhållande till växternas behov, men ändå är näringstillförseln ofta en tillväxtbegränsande faktor för växterna. De näringsämnen som behövs i störst mängd är kväve, som ofta är hårt bundet i svårlösliga kemiska föreningar. LÄS MER

 3. 3. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Pernilla Hägg; [2023]
  Nyckelord :artros; biomarkör; FGF-23; katt; osteoartrit;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en kronisk obotlig ledsjukdom som är vanlig hos katt. Trots att osteoartrit är associerad med smärta kan sjukdomen hos katt vara svår att diagnosticera. LÄS MER

 4. 4. Discharge and Flame Chemistry in Lithium-Ion Battery Vent Gases : Investigations using Breakdown Experiments with Laser-Based Diagnostics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Julia Lövgren; [2023]
  Nyckelord :PLIF; Laser-induced fluorescence; Laser-based diagnostics; Combustion; Lithium-ion battery; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Due to the environmental impact of fossil fuels, there has been a growing interest in lithium-ion batteries for electric vehicles. However, safety concerns have arisen regarding potential fire hazards associated with the vent gases of these batteries. LÄS MER

 5. 5. Open-Circuit-Voltage hysteresis measurement and modelling of LiFePO4 Batteries : Master Thesis Report - 2023

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Guillaume Larrat; [2023]
  Nyckelord :Open-Circuit-Voltage OCV Hysteresis - Voltage relaxation - Galvanostatic Intermittent Titration Technique GITT - Hysteresis modelling; Öppenkretsspännings OCV hysteres - Spänningsrelaxation - Galvanostatisk intermittent titreringsteknik GITT - Hysteresmodellering;

  Sammanfattning : In a context of an expected increasing use of Lithium-ion batteries in the transportation sector, Volvo AB is developing its own solutions for large electric vehicles. It is then beneficial to reduce the costs, the energy demand and the raw materials demand by improving the battery systems’ performances. LÄS MER