Sökning: "phosphate"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet phosphate.

 1. 1. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER

 2. 2. Development of polymer based composite filaments for 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Elin Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :3D-printing; fused deposition modeling FDM ; composite filaments; biocompatible materials; biodegradability; medical applications; scaffold materials; poly lactic acid PLA ; polycaprolactone PCL ; hydroxyapatite HA ; mechanical properties; thermal stability; chemical composition; morphological characterization; accelerated degradation study; polymer degradation behavior;

  Sammanfattning : The relatively new and still growing field of 3D-printing has opened up the possibilities to manufacture patient-specific medical devices with high geometrical accuracy in a precise and quick manner. Additionally, biocompatible materials are a demand for all medical applications while biodegradability is of importance when developing scaffolds for tissue growth for instance. LÄS MER

 3. 3. Separation av rensenor : En renare framtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elisabeth Sjöberg; Jesper Evervall; [2019]
  Nyckelord :PBS; Trypsin type-I; EDTA; Deionized water; Sodium azide; Collagen; Enzyme; 2- Mercaptoethanol; Tendon; Reindeer tendon; Tendon thread.; PBS; Trypsin typ-I; EDTA; Avjoniserat vatten; Kollagen; Enzym; 2- merkaptoetanol; Senor; Rensenor; Sentråd;

  Sammanfattning : Tillverkning av tråd från rensenor är något som samer har gjort i flera generationer. Det samiska folket har alltid värnat om att ta tillvara på alla delar på djuret när en slakt sker. Lika väl kött och päls som senor. Sentrådar skapas av fibrer som kommer från renens ryggparti och ben. LÄS MER

 4. 4. Marktäckande material som åtgärd för minskat fosforläckage från rasthagar för värphöns

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Ebba Hellstrand; [2019]
  Nyckelord :utehöns; fosforbindningsförmåga; punktbelastning;

  Sammanfattning : Today there is a knowledge gap about phosphorus leakage from free range laying hens, and because of that a pilot project is ongoing since 2016 with scientists at The University of Agricultural Sciences (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE) and also advisors in order to investigate the nutrient load from free range laying hens. My thesis have been conducted within this project, and I have chosen to focus on phosphorus leakage. LÄS MER

 5. 5. Oligonucleotide analysis with 2D-LC-MS using mixed mode column

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Analytisk farmaceutisk kemi

  Författare :Esther Goldberg; [2019]
  Nyckelord :mass spectrometry; 2D-LC-MS; mixed mode column; oligonuecleotide;

  Sammanfattning : In this project method development for analysis and characterization of an oligonucleotide sample containing two major impurities was done. For this purpose UPLC was used with a RP-WAX mixed mode column with UV and/or MS detection. LÄS MER