Sökning: "phosphorus"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade ordet phosphorus.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Matilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Sammanfattning : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. LÄS MER

 2. 2. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 3. 3. Investigation into Melting Characteristics of Hydrogen-Reduced Iron Ore Pellets

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Hedda Pousette; [2019]
  Nyckelord :Iron Ore Pellets; Sulphur; Phosphorous; Slag; Hydrogen Gas; Järnmalmspellets; Svavel; Fosfor; Slagg; Vätgas;

  Sammanfattning : What kinetic and thermodynamic characteristics are established in a melt of hydrogen-reduced iron ore pellets? The pellets contain self-fluxing slag components which upon melting form an initial slag. Refining capabilities of this slag, such as dephosphorization power, are investigated in a lab-scale vertical furnace. LÄS MER

 4. 4. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 5. 5. Reindeer induced changes in vegetation composition and plant traits on a tundra-forest border

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Femke Pijcke; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; plant functional traits; nutrient allocation; grazing; reindeer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer (Rangifer tarandus) are the most common large herbivores in the arctic. With a habitat spreading over the entire circumpolar region, they can have a substantial effect on plant species composition and ecosystem processes and functions. LÄS MER