Sökning: "photogrammetry"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet photogrammetry.

 1. 1. Deformationsmätning av kubhörnsreflektorer med fotobaserad skanning och terrester laserskanning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Mathias Erkkilä; Torkel Pettersson; [2022]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; terrestrial laser scanning; deformation measurement; corner reflectors; InSAR; fotobaserad skanning; Terrester laserskanning; deformationsmätning; kubhörnsreflektor; InSAR;

  Sammanfattning : Kubhörnsreflektorer används som måltavlor med kontinuerlig och identifierbar reflekterad signalstyrka vid fjärranalys, bland annat för tekniken ”interferometric synthetic aperture radar” [InSAR]. Kubhörnsreflektorer tillämpas exempelvis för bevakning av sättningar i jordytan och kalibrering av [SAR]-system (”synthetic aperture radar”). LÄS MER

 2. 2. Detektering av sättningar med hjälp av UAV fotogrammetri : En jämförelsestudie mellan direkt och indirekt georeferering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olof Nilsson; Linda Olsson; [2022]
  Nyckelord :UAV; simulated subsidence; ground control points; N-RTK; photogrammetry; UAV; simulerade sättningar; markstödpunkter; N-RTK; fotogrammetri;

  Sammanfattning : Att tidigt kunna detektera samt åtgärda sättningar och deformationer är viktigt inom exempelvis bygg-, anläggnings- och gruvindustrin för att kontrollera att verksamheten inte påverkar närliggande områden och strukturer. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) fotogrammetri är en lämplig metod för att utföra upprepade mätningar i svårtillgänglig miljö där sättningar kan uppkomma. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsjämförelse av markmodeller skapade med digital fotogrammetri : En jämförelse av mätosäkerhet på markmodeller med bilder ifrån olika UAVs

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olsson Sebastian; [2022]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV; UAS; ortomosaic; DEM; DJI Mini 2; DJI Mavic 2 Pro; Fotogrammetri; UAV; UAS; ortomosaik; DEM; DJI Mini 2; DJI Mavic 2 Pro;

  Sammanfattning : In recent years, the technical progress of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) has increased rapidly. This has made it economically possible for tasks where one earlier needed helicopters or airplanes. By equipping UAVs with high-quality cameras, the utility has expanded. LÄS MER

 4. 4. Tillverkning av testdocka för vindtunneltester av alpina fartdräkter : Ett arbete för Sports Tech Research Centre och Svenska Skidförbundet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Linus Hermansson; Rasmus Blixt; [2022]
  Nyckelord :3D modulation; alpine skiing; air resistance; chipboard; scanning; 3D-modellering; alpinskidåkning; luftmotstånd; skanning; spånskivor;

  Sammanfattning : Mittuniversitetets forskningsavdelning Sports Tech Research Centre (STRC) driver sedan en tid tillbaka ett projekt i samarbete med Svenska Skidförbundet. Syftet med projektet är att bidra till det alpina landslagets framgång genom att utveckla fartdräkterna som åkarna använder, främst genom att minska fartdräktens påverkan av luftmotståndet. LÄS MER

 5. 5. Use of Digital Image Correlation for monitoring of concrete buttress dam failure model tests

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Jarl Jensen; Markus Leijström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The monitoring of dam structures is of great importance for the safety of the dam.A dam failure can cause disastrous consequences for people and infrastructure downstream.Dams are monitored by periodic inspections and monitoring systems. LÄS MER