Sökning: "photovoice"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet photovoice.

 1. 1. The adaption of cultural activities : A qualitative study on families with young children during a pandemic

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Sofie Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Pandemic; libraries; cultural activities; young children; photovoice; four spaces; environmental anthropology; Covid-19;

  Sammanfattning : Libraries play an important role in society by offering cultural activities to families with younger children. Because of the Covid-19 pandemic, the libraries had to restrict their services. Due to the restrictions, families have lost many of the opportunities that the library offered. LÄS MER

 2. 2. Samverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten : En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Forsman; Wivianne Hellström; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända ungdomar; hälsa; hälsopromotion; empowerment; KASAM; photovoice;

  Sammanfattning : Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. LÄS MER

 3. 3. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsansnärvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 4. 4. Aktiva skoltransporter – elevers upplevelser av att gå och cykla till skolan under vintern

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Florell; Emilia Segerlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är allt färre barn och ungdomar idag som når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Antalet barn som promenerar eller cyklar till skolan har drastiskt sjunkit de senaste årtiondena. Därför är det viktigt att undersöka hur elever upplever aktiva skoltransporter. LÄS MER

 5. 5. Spiritual Activism for At-Risk Youth : Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy Initiative, an Ethnographic Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shanti Grafström; [2018]
  Nyckelord :Spiritual; Activism; Social Justice; Juvenile Rehabilitation; Restorative Justice; Racism; Meditation; Collective Consciousness Shift; Compassion; Ethnography;

  Sammanfattning : BACKGROUND:  This is an ethnographic study of two communities coming together to serve at-risk youth in St. Augustine, Florida. Compassionate St Augustine (CSA) is a non-profit organization grounded in the Golden Rule that promotes compassion-based practices in schools, businesses, faith communities, and government. LÄS MER