Sökning: "photovoltaics"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet photovoltaics.

 1. 1. PHOTOVOLTAIC SYSTEM YIELD EVALUATION IN SWEDEN : A performance review of PV systems in Sweden 2017-2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Eric Schelin; [2019]
  Nyckelord :PV; Photovoltaics; Specific yield; Simulations; Shadowing; PVGIS; PVsyst; Solar irradiation;

  Sammanfattning : The goal of this study is to evaluate Swedish photovoltaic systems regarding energy production from two different years and compare the gathered data with results from a model simulating optimal conditions. This is done to investigate how the energy production differs between each year, why there are differences, and also to evaluate the simulation tools compared to the real production data. LÄS MER

 2. 2. Solcellssystem med åtgärder för ökad egenanvändning av solel i fastigheter : Investeringsanalys av solcellssystem åt Rikshem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Simonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rikshem AB is one of the leading private housing corporations in Sweden with an annual revenue of 2.8 billion. The company own close to 500 real estate properties with leasable area of 2.3 million square meters, mostly in larger cities from southern to northern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Stability of electron acceptor materials for organic solar cells : a work function study of C60/C70 derivatives and N2200

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Sebastian Ekhagen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thin films of the fullerenes PC60BM and PC70BM and the non-fullerene N2200, three popular electron acceptor materials in organic photovoltaics, have been studied, using both the Kelvin probe method as well as ultraviolet photoelectron spectroscopy. With these methods the work function was measured, as well as the highest occupied molecular orbital (HOMO) onset. LÄS MER

 4. 4. Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri - Ett batteris påverkan på egenanvändningen av solel samt på systemets lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Maja Nilsson; Cecilia Ekman; [2019]
  Nyckelord :Solceller; batteri; lönsamhet; egenanvändning; elnät; effektbrist; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att, år 2040, ha ett helt förnybart elsystem. Idag utgör solceller ungefär 0.2 procent av den totala elproduktionen, men deras marknadsandel ökar hastigt, och antas ha potentialen att leverera 5-10 procent av elproduktionen år 2040. LÄS MER

 5. 5. Passivation of Gallium Arsenide Nanowires for Solar Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Austin Irish; [2019]
  Nyckelord :nanowires; semiconductors; solar cells; photovoltaics; passivation; electronics; chemistry; polymers; hydrazine; plasma; gallium; arsenic; iii-v; epitaxy; photoluminescence; time-resolved; spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A strategic and diverse set of passivation methods for gallium arsenide nanowires wasstudied. Using a time-resolved photoluminescence setup at100 Kand300 K, the radiativerecombination of charge carriers was resolved on a picosecond time scale. LÄS MER