Sökning: "phragmites australis"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden phragmites australis.

 1. 1. An investigation of the Mechanisms Behind the Pharmaceutical Removal in Ekeby Wetland WWTP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Paula Luu; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetlands; pharmaceuticals; wastewater; removal efficiency; mechanism.; Anlagd våtmark; läkemedel; avloppsvatten; avskiljning; mekanism.;

  Sammanfattning : Pharmaceutical residues are being released into the aquatic environment through domestic wastewater effluents all around the world. Ekeby wetland located in Eskilstuna has been shown to degrade pharmaceutical residues in wastewater but the mechanism of how and where in the wetland these substances are removed were not known. LÄS MER

 2. 2. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 3. 3. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Dufbäck; [2019]
  Nyckelord :nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Sammanfattning : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. LÄS MER

 4. 4. Rikkärr och kalkfuktängar i Lyngsjö : hävdens betydelse i det kort- och långsiktiga naturvårdsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sanna Pousar; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; våtmark; rikkärr; ekologi; bete; slåtter; hävd; Lyngsjö;

  Sammanfattning : Sverige är fortfarande ett av världens mest våtmarksrika länder och har därför ett internationellt ansvar för bevarandearbetet. Däremot försvann huvuddelen av våtmarkerna i södra Sverige på grund av dikningar och sjösänkningar mellan 1800- och 1900-talen. LÄS MER

 5. 5. A value-added mechanism in optimising biogas production with biochar pyrolysis products

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pius Nyuykonge Lukong; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While biogas stands a greater chance in substituting fossils fuels and contributing to the reduction of GHG emissions, its major setbacks still rely on its effective price compared to that of fossil fuels in the world market. Its production efficiency and related operational cost can give it a true competitive meaning to fossil fuels regarding upgrading and logistic cost of handling digestate. LÄS MER