Sökning: "phraseology"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet phraseology.

 1. 1. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 2. 2. Horsehäxor, tjackhoror och fyllekärringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anja Kuprijanko; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Missbruk; Våldsutsatt; Yrkesverksam; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to analyze how abused women with drug problems are described in texts addressed to professionals in the social work area. By critical discourse analysis and taking a starting point in Beverly Skegg´s theory about respectability my study finds two main discourses featuring the material; a out-distancing discourse and a passivation discourse. LÄS MER

 3. 3. Cykelplaner i Stockholms län : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sven-Åke Yashar Khezri Kraim; [2019]
  Nyckelord :Cykel; Cykelplan; Hållbar infrastruktur; Miljö;

  Sammanfattning : Cykelandelen i landet har historiskt varit betydligt högre, men i och med miljöfrågans ökande popularitet och tidskritiska natur har intresset återigen väckts för detta klimatsmarta transportmedel. Sedan början av 2000-talet har det börjat planeras för cyklande i form av specifika cykelplaneringsdokument, s.k. cykelplaner. LÄS MER

 4. 4. Vocabulary learning and homework in the upper elementary EFL classroom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lina Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :homework; EFL; vocabulary learning; elementary school; wordlist homework.;

  Sammanfattning : Vocabulary homework is a common feature in the English subject in Sweden. Often the pupils are given a list of words they are to memorize for a pending test. LÄS MER

 5. 5. Självupptagna eller inbjudande? : En kvantitativ och kvalitativ undersökning om hur NGOs kommunicerar med sin publik på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jennie Bank; Sofia Wahlgren; [2014]
  Nyckelord :NGO’s; communication; Habermas; Web 2.0; PR 2.0; Facebook; interaction; NGOs; kommunikation; Habermas; Web 2.0; PR 2.0; Facebook; interaction;

  Sammanfattning : Worldwide result over internetusers show that Sweden internet users comes at third place. The technological development has been explosive. Individuals can with the help of technology live some, in other cases all their social lifes through social media. LÄS MER