Sökning: "physical activity and physical literacy."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden physical activity and physical literacy..

 1. 1. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 2. 2. Hälsorelaterad livskvalitet vid hypertoni : En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karlsson Helena; Camilla Reutervik; [2020]
  Nyckelord :EQ-5D; factors; health-related quality of life; hypertension; SF-36; EQ-5D; faktorer; hypertoni; hälsorelaterad livskvalitet; SF-36;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en global folksjukdom och den största orsaken till kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet. Sjukdomen benämns “the silent killer” eftersom den ofta inte medför några symtom, vilket i sin tur kan innebära att individerna inte upplever sig som sjuka och därför avstår medicinering. LÄS MER

 3. 3. Physical Literacy : Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Bergkvist; Anna Gruffman; Angelica Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; physical activity; coach; Motivation; Självkänsla; fysisk aktivitet; tränare;

  Sammanfattning : More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. LÄS MER

 4. 4. Physical literacy i praktiken : Ledaren och utbildningens betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Viktor Eriksson; Josef Sandström; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; Evaluation; Coaching; Fysisk aktivitet; Utvärdering; Coaching;

  Sammanfattning : Physical literacy is used today as a philosophical and theoretical concept where its definition and use is widely discussed. The concept of physical literacy has been implemented by the Swedish sport educators (SISU) in different ways. LÄS MER

 5. 5. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER