Sökning: "physical activity prescription PaP"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden physical activity prescription PaP.

 1. 1. Förskrivning och uppföljning av Fysisk aktivitet på recept inom primärvården i Region Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Antonia Nygård; Fabian Åstrand; [2021]
  Nyckelord :PAP; health; health care; prevention; public health; FaR; hälsa; sjukvård; prevention; folkhälsa;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion: Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och bidrar även till primär och sekundär prevention av flera olika sjukdomar. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en individanpassad metod som innebär förskrivning av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med depression och ångestsyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marielle Päärni; Matilda Mårdh; [2021]
  Nyckelord :Anxiety disorder; Depression; Experience; Nursing; Physical activity; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Upplevelser; Ångestsyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression och ångestsyndrom är idag ett växande folkhälsoproblem där psykofarmaka är den vanligaste behandlingen med vanliga biverkningar som trötthet och dålig sömn. Fysisk aktivitet är något som visat sig ha många hälsofördelar och fungerar bra som kompletterande behandling till psykofarmaka. LÄS MER

 3. 3. Synen bland vårdpersonal på fysisk aktivitet på recept (FaR) för personer som lider av psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marija Mocan Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; Psykisk ohälsa; Synen bland vårdpersonal; Träning.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka synen bland vårdpersonal på fysisk aktivitet på recept (FaR) för personer med psykisk ohälsa, samt upplevda hinder vid implementeringen av FaR. Frågeställningar Vilka upplevda hinder finns bland vårdpersonal som motverkar dem från att ordinera FaR till personer med psykisk ohälsa? Hur ser vårdpersonalens kunskap ut inom fysisk aktivitet och dess effekt på psykisk ohälsa? Vad har vårdpersonalen för inställning till och erfarenhet av FaR och är det en arbetsmetod som de har för vana vid att använda som behandling till personer med olika slags psykologiska besvär? Metod Studien är en intervjustudie gjord utifrån en kvalitativ metod där datan analyserades utefter en deduktiv innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av följsamhet till fysisk aktivitet på recept : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martina Ekstam; Jenna Wallersjö; Weiler Hagelin Fanny; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; non-pharmacological therapy; health promotion; patient compliance; health behavior; Fysisk aktivitet; icke-farmakologisk terapi; hälsofrämjande arbete; patientföljsamhet; hälsobeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har flera positiva effekter på hälsan. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod mot olika ohälsotillstånd, samt i preventivt syfte. Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Implementing Liikumisretsept (Physical Activity on Prescription) in Estonian healthcare

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarmo Tikk; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Physical Activity on Prescription; Estonia; Liikumisretsept; Implementation; Organizational readiness for change; Content analysis;

  Sammanfattning : Background: Physical Activity on Prescription (PAP) is a proven way to increase physical activity amongst patients in primary healthcare. Despite the scientific support for the method and the fact that it is being used in several countries (for example Sweden and Finland ), Estonia has not implemented this method in the healthcare system. LÄS MER