Sökning: "physical activity stress"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden physical activity stress.

 1. 1. Studenters upplevda stress och dess samband med fysisk aktivitet : En enkätstudie på fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Philip Basala; Magnus Borgsgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Mental illness occurs among Swedish physiotherapy students. One symptom is increased stress. Research has shown that physical activity has a resistant effect. LÄS MER

 2. 2. Motionsmotivation : Har motivation och self-efficacy påverkan på den vardagliga motionen?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pontus Lundborg; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka faktorer som kan öka motivationen till vardagsmotion på en befolkningsnivå i Sverige samt om det finns något samband mellan self-efficacy och individers motivation till fysisk aktivitet i vardagen. Studiens frågeställningar var: 1) Vilka allmänna faktorer har betydelse för att människor i Sverige ska känna motivation till fysisk aktivitet i vardagen? 2) Vilka fysiologiska och psykologiska faktorer har betydelse för att människor i Sverige ska känna motivation till fysisk aktivitet i vardagen? 3) Finns det ett samband mellan self-efficacy och motivation till vardagsmotion? Metod En enkät har använts och 200 svar samlades in. LÄS MER

 3. 3. ”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Glenn Sörengård; Paulina Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Burnout; physical activity; exercise; physical therapy; Utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. LÄS MER

 4. 4. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Nyckelord :Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Sammanfattning : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. LÄS MER

 5. 5. Hälsa, arbetstrivsel och arbetsrelaterad stress i samband med fysisk aktivitet och träning hos sjuksköterskor : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jenny Persson; Elin Wesslund; [2019]
  Nyckelord :fysioterapi; hälsoprevention; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har blivit ett allt större samhällsproblem som även ökar hos vårdpersonal. Ett aktivt arbete kompenserar inte för en inaktiv fritid och i dagsläget har endast 65% av befolkningen en livsstil som uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. LÄS MER