Sökning: "physical capacity"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden physical capacity.

 1. 1. Egenvård vid hjärtsvikt : - en litteraturöversikt av patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selda Andersson; Armine Milikian; Helya Radhoosh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem. Det påverkar patientens och närståendes vardagliga liv, orsakar lidande och minskat välbefinnande samt leder ofta till en begränsad fysisk förmåga hos patienten att leva på samma sätt som tidigare. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 3. 3. Konferenshotell och covid-pandemins effekter : En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emilia Jeppsson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konferenshotell; mötesindustrin; hotellindustrin; resiliens; COVID-19; konferens; hybridmöte; krishantering; scenariostudie;

  Sammanfattning : Denna studie söker att utforska vilka effekter och konsekvenser covid-pandemin kan ha på konferensverksamhet som bedrivs på hotell i Sverige. Genom en scenariostudie undersöks hur framtidens marknad för konferenser som en del av hotellverksamhet i Sverige kan se ut med hänsyn till covid-pandemins effekter. LÄS MER

 4. 4. Considering future precipitation in delineation locations for water storage systems - Case study Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kanchana Bandaranayake; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; Physical Geography; Locating new water resources; Water scarcity; Consideration of climatic changes; Future precipitation; Pairwise comparison; Sri Lanka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Demand for the usable water is accumulating globally in parallel with the population growth and the industrial revolution. Nevertheless, availability and accessibility of the usable water is progressively subsiding due to many environmental and socio-economic reasons. LÄS MER

 5. 5. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER