Sökning: "physical environments"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade orden physical environments.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av fällbar fordonsbarriär

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Adrian Alfheim; Johannes Hall; [2021]
  Nyckelord :konceptutveckling; fordonsbarriär; barriär;

  Sammanfattning : The project '’Concept development of a foldable vehicle barrier’’ was done in cooperation with the company Weland Stål AB in Ulricehamn, they are a developer and producer of solar panel-mounts, facade ladders and railings among other things. This thesis is part of their efforts to expand their assortment to include products for use in the traffic environment. LÄS MER

 3. 3. Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Inga; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; multilingualism; pupils F-3; school environment; visual ethnography.; Elever F-3; flerspråkighet; lingvistiska landskap; skolmiljö; visuell etnografi.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Lonely Places : Investigating the impact of environmental factors on loneliness and social isolation

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Botha; [2021]
  Nyckelord :Loneliness; social isolation; loneliness mapping; loneliness risk factors; environmental interventions; social infrastructure; co-presence;

  Sammanfattning : Loneliness is increasingly understood as a significant physical and mental health concern in modern society. Yet studies of the subject typically characterise it as resulting entirely from subjective individual characteristics and circumstances. LÄS MER

 5. 5. Vilseledd i en digital värld : En kvalitativ studie om upplevelsen av digital nudging

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tomas Cederwall; Robin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; Digital nudging; User experience; Dark patterns; Ethics; Nudging; Digital nudging; Användarupplevelse; Dark patterns; Etik;

  Sammanfattning : Individer står dagligen inför olika valsituationer i både fysiska och digitala miljöer. Begreppet nudging innebär att med små medel vägleda och påverka individer att göra val som anses bättre. LÄS MER