Sökning: "physical function"

Visar resultat 11 - 15 av 663 uppsatser innehållade orden physical function.

 1. 11. En utvecklad laboratorieverksamhet : Väg från kostnadsbesparande analyslabb till utvecklingsskapande kunskapscenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Helena Wänlund; [2019]
  Nyckelord :competence profile; identity; knowledge; mission; process; targets; total quality management; vision; identitet; kunskap; kompetensprofil; mission; mål; offensiv kvalitetsutveckling; processer; vision;

  Sammanfattning : För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. LÄS MER

 2. 12. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 3. 13. Future Active Mobility

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Vang Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Interior; Design; autonomous; mobility; active; service; transportation; Volkswagen;

  Sammanfattning : The topic of the project has been about how the time spent during transport could take on a more engaging and active form; physically as well as mentally.  The initial inspiration for this is the changing landscape of mobility, where technologies such as autonomous and shared systems, could allow for purpose specific vehicles rather then personally owned ones. LÄS MER

 4. 14. Utveckling av simuleringsmodell och automatiserad nedställningsfunktion för en frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Leon Amkoff; [2019]
  Nyckelord :simulation; simulation model; plant model; modeling; automatic control; sensor; hydraulic; signal processing; matlab; simulink; front end loader; simulering; simuleringsmodell; plantmodell; modellering; reglerteknik; sensor; hydraulik; signalbehandling; matlab; simulink; frontlastare;

  Sammanfattning : En växande global befolkning och stor efterfrågan på grödor driver den teknologiska utvecklingen framåt inom det moderna lantbruket. I sin utveckling av nya styr- och reglerfunktioner för frontlastare behövde Ålö AB en pålitlig och effektiv plantmodell av deras frontlastare Quicke Q5M. LÄS MER

 5. 15. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER