Sökning: "physical function"

Visar resultat 21 - 25 av 663 uppsatser innehållade orden physical function.

 1. 21. Local Buckling of Doubly-Symmetric I-Sections Subjected to Warping Torsion : The limitations of the Reduced Cross-Section Method under unconventional loading

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Miklós Ori; [2019]
  Nyckelord :Local plate buckling – Warping torsion – Finite element modelling - Eurocode;

  Sammanfattning : In regular design practice, when it comes to conventional loading, such as uniaxial compression and bending, the local buckling of thin plates is taken care of through cross section classification. The effect of warping torsion, which also gives rise to normal stresses in the section, however, is typically not considered in the process. LÄS MER

 2. 22. Datorer och tv-spelsanvändningsområden inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexander Strömberg Hedman; Johanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Cognitive function; computer utilization; dementia; literature review and videogames.; Datoranvändning demens; kognitivförmåga; litteraturöversikt och Tv-spel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en växande sjukdomsgrupp i samhället. I Sverige beräknas att mellan 130–150 tusen personer lever med en demenssjukdom. Demens går inte att bota utan det går enbart att bromsa upp förloppet med hjälp av läkemedel. LÄS MER

 3. 23. ”…vad är det som ger den goda relationen? Är det kommunikationen? Var börjar det? Vad är hönan och ägget?” : En kvalitativ studie om den interna kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna i en multinationell koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilia Berggren; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; relationships; roles; communication channels; Human Resource Management; Intern kommunikation; relationer; roller; kommunikationskanaler; Human Resource Management;

  Sammanfattning : Studien har tagit avstamp i samtal med en kontaktperson hos en multinationell koncern. Kontaktpersonen beskrev att det fanns en önskan om att undersöka vilka kommunikationsvägar som är lämpliga att använda för att kommunicera med cheferna gällande HR-arbetet. LÄS MER

 4. 24. Effekten av gammastrålning på svällningskapaciteten för bentonitlera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kevin Chung; [2019]
  Nyckelord :Bentonitlera; Gammastrålning; Svällning; Vattenupptag;

  Sammanfattning : SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. LÄS MER

 5. 25. Ensamhetseffekten : En litteraturstudie i hur känslan av ensamhet påverkar hälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mikael Zingmark; [2019]
  Nyckelord :social isolering; anknytning; hälsa; ensamhet;

  Sammanfattning : Research shows that mental ill-health increases in society and the purpose of the study was to investigate what perceived loneliness means and how it affects the health of the individual. This was done by using the theories SOC (Sense of coherence), attachment theory and Cognitive theory in a literary study of 7 articles. LÄS MER