Sökning: "physical losses"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden physical losses.

 1. 1. Multiscale & Multiphysics Modelling of Thrust Pad (Air) Bearings

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nipon Roy; [2023]
  Nyckelord :Finite element modelling; Air bearing; Multiphysics simulations; Air lubrication; surface texture; Topology optimization;

  Sammanfattning : Without lubrication, machines are not imaginable to perform over a long period of time and complete their designated operations. With its omnipresent availability, the air is capable of functioning as a lubricant in long operations very efficiently. Moreover, thrust bearings support axial loads and transmit power at the same time under heavy loads. LÄS MER

 2. 2. Vilka arbetsmetoder främjar och upprätthåller kreativitet hos virtuella team : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Andrén; Younan Slivo; [2022]
  Nyckelord :Creativity; creative climate; communication; teams; virtual teams and virtual work environment; Kreativitet; kreativt klimat; kommunikation; team; virtuella team och virtuell arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är förmågan till anpassning en vital egenskap. Organisationens strävan efter stabilitet, konkurrenskraft och utveckling utgör motiv till anpassning av olika slag. LÄS MER

 3. 3. Exploring Coordination Mechanisms and Product Characteristics for Food Waste Reduction Principles: A Case Study in Physical Distribution

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Zacharias Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Food Waste; Food Waste Mitigation; Food Supply Chain; Food Retailing; Food Waste Mitigation in Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Exploring Coordination Mechanisms and Product Characteristics for Food Waste Reduction Principles: A Case Study in Physical Distribution Author: Zacharias Samuelsson Thesis supervisor: Eva Berg, Faculty of Engineering at Lund University Thesis Purpose: Identify food waste causes in a global distribution network and develop an improvement proposal for minimizing food waste. Method: This study develops a food waste mitigation framework based on a literature review and assess it through a case at a company. LÄS MER

 4. 4. Sensor fusion between positioning system and mixed reality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Lifwergren; Jonsson Jonatan; [2022]
  Nyckelord :Sensor Fusion; MR; Mixed Reality; AR; Augmented Reality; Positioning; Local Positioning System; Transformation; Mining; Sensorfusion; MR; Mixed Reality; AR; Augmented Reality; Lokalt Positionerings System; Positionering; Transformation; Gruva;

  Sammanfattning : In situations where we want to use mixed reality systems over larger areas, it is necessary for these systems to maintain a correct orientation with respect to the real world. A solution for synchronizing the mixed reality and the real world over time is therefore essential to provide a good user experience. LÄS MER

 5. 5. Simulation of IB-LOCA in TRACE : A semi-blind study of numerical simulations compared to the PKL test facility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Matilda Tiberg; [2022]
  Nyckelord :Pressurized Water Reactor; Safetey analysis; LOCA; Intermediate Break; PKL; TRACE; transient; thermal hydraulics;

  Sammanfattning : This thesis studied the performance of the thermal hydraulic software TRACE applied on an intermediate sized break (IB) happening on the cold leg in a pressurized water reactor (PWR), causing a loss-of-coolant accident (LOCA). The same accident has previously been simulated in the PKL Test Facility, which is a scaled version of a PWR and is used to simulate transients stemming from different accidents. LÄS MER